Οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Ναούμ Χρήστος, Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος και Σαμαράς Νικολάος για την λειτουργία των ορυχείων της ΔΕΗ στην ΠΕ Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 26 Απριλίου, 2013

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Ναούμ Χρήστος, Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος και Σαμαράς Νικολάος για την λειτουργία των ορυχείων της ΔΕΗ στην ΠΕ Φλώρινας 

 

 

Κύριε Πρόεδρε

 

Κυρίες – οι συνάδελφοι

 

Στη ΠΕ Φλώρινας και συγκεκριμένα στο Δ.Δ. Αναργύρων η δραστηριότητα της λειτουργίας των ορυχείων της ΔΕΗ έχει επιφέρει πολλές ζημιές στην στατικότητα του εδάφους (μεγάλα ρήγματα σε σπίτια και χωράφια), κάνοντας επισφαλή την διαβίωση των κατοίκων.

 

Πολλές φορές στο παρελθόν υπήρξαν διαβεβαιώσεις – δεσμεύσεις για την μετεγκατάσταση του οικισμού, δυστυχώς μέχρι σήμερα η κατάσταση παραμένει η ίδια, οι κάτοικοι των Αναργύρων ανησυχούν μήπως η οικονομική ύφεση επηρεάσει αρνητικά την εξέλιξη του θέματος.

 

Στο παρελθόν αρκετές φορές συζητήσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το ανωτέρω θέμα χωρίς όμως να υπάρχουν ουσιαστικά αποτελέσματα.

 

Επίσης στο Δ.Δ. Κλειδίου η ΔΕΗ έχει προχωρήσει στην απαλλοτρίωση χωραφιών και σπιτιών για την λειτουργία ορυχείου, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις της για αποζημιώσεις των κατοίκων.

 

Έχει δεσμεύσει τα χωράφια των κατοίκων του Κλειδίου στερώντας τους τα μοναδικά έσοδα που θα προέκυπταν από την καλλιέργεια τους σε μία ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο.

 

Οι δραστηριότητες του ορυχείου (φουρνέλα, λειτουργία βαρέων μηχανημάτων. κτλ), πέραν της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας με αιωρούμενα σωματίδια, δημιουργούν κλίμα τρόμου – ανασφάλειας στους κατοίκους του εν λόγω οικισμού & περισσότερο στα μικρά παιδιά.

 

Δεν λαμβάνεται υπ΄ όψιν η ομαλή καθημερινότητα των υπαρχόντων κατοίκων του Αναργύρων – Κλειδίου, οι οποίοι παρακολουθούν την αδράνεια της πολιτείας ως σύγχρονοι ιθαγενείς.

 

Η δε πολιτεία ασυνεπής στις δεσμεύσεις της, αφήνει μόνους τους κατοίκους ως απλούς θεατές στην αφαίμαξη του βιός τους.

 

Είναι χρέος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να προβεί σε εκείνες τις ενέργειες – πιέσεις προς την ΔΕΗ για τη διασφάλισης και τήρησης των δεσμεύσεων της εξόφλησης (πληρωμής) – μετεγκατάστασης των εν λόγω κατοίκων.

 

Προτείνουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει τον κ. Περιφερειάρχη να μεριμνήσει για τις απαραίτητες ενέργειες υλοποίησης των όρων της σύμβασης της ΔΕΗ.

 

                                                                        Οι περιφερειακοί σύμβουλοι

 

                                                                        Ναούμ Χρήστος

 

                                                                        Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος

 

                                                                        Σαμαράς Νικόλαος

 

TAGGED: Φλώρινα,