Οι Προτάσεις του Επιμελητηρίου για την στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας στην μεταλιγνιτική περίοδο, όπως κατατέθηκαν στον Συντονιστή Κ. Μουσουρούλη

Το Επιμελητήριο Φλώρινας επισκέφθηκε ο Συντονιστής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κ. Μουσουρούλης Κωνσταντίνος.

Τον κ. Μουσουρούλη συνόδευε ο Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας κ. Κασαπίδης Γεώργιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Κιοσές Ιωάννης, ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Γιαννάκης Βασίλειος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτ. Μακεδονίας κ. Άμπας Βασίλειος καθώς και Περιφερειακοί Σύμβουλοι.

Τους επισήμους καλωσόρισε ο Πρόεδρος κ. Σαπαλίδης Σάββας και τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Φλώρινας.
Ο Πρόεδρος κ. Σαπαλίδης παρουσίασε τις πάγιες θέσεις του Επιμελητηρίου Φλώρινας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στο Συνέδριο του 2014 και συναπτικά αφορούν στην: Δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου, οργάνωση υποδομών, ολοκλήρωση σιδηροδρομικού οδικού άξονα, φορολογικές ζώνες, αγροδιατροφική ανάπτυξη, μεταποίηση προϊόντων, στήριξη και οργάνωση εμπορίου, χρηματοδοτικά εργαλεία, επένδυση δεξιοτήτων, οργάνωση και λειτουργία ΒΕΠΕ, ΒΙΟΠΑ κ.α.

Από την πλευρά του ο κ. Μουσουρούλης διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο και τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου ότι στον νέο σχεδιασμό θα συμπεριληφθούν οι προτάσεις που κατέθεσε το Επιμελητήριο Φλώρινας.

«Οι Προτάσεις του Επιμελητηρίου Φλώρινας για την στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας στην μεταλιγνιτική περίοδο, όπως κατατέθηκαν στον Συντονιστή του σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη»

• Ένα Νέο Αειφόρο Αναπτυξιακό & Επιχειρηματικό Μοντέλο σε νέους ή παρατημένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (όπως είναι ο αγροδιατροφικός κλάδος, αλλά και το εμπόριο και οι μεταφορές), με ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση των απαραίτητων αναπτυξιακών παρεμβάσεων (οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές, διαμετακομιστικά κέντρα, βιομηχανικές υποδομές), σύνδεσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς η Περιφέρεια μας αποτελεί την φυσική πύλη της Ε.Ε., αλλά και στην ενίσχυση των κατάλληλων επιχειρηματικών συνεργασιών και δικτυώσεων μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε τομείς όπου η περιφέρεια μας έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως ο αγροδιατροφικός κλάδος.

• Συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μηχανισμό στήριξης του παραπάνω τοπικού σχεδίου μετάβασης της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην μεταλιγνιτική εποχή, στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-27.
• Ένα ευρύ πρόγραμμα επανεκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες οικονομικές συνθήκες,

• Ένα σχέδιο στήριξης της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή στους νέους οικονομικούς τομείς.
• Δημιουργία επενδυτικών και χρηματοπιστωτικών προϊόντων κατάλληλων για μικροεπενδυτές, διευκολύνοντάς τους να εντοπίζουν και να υλοποιούν βιώσιμες επενδύσεις και διασφαλίζοντας την αξιοπιστία τους.

Προς επικύρωση των ανωτέρω, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της επιτροπής (26/02/2020) που αφορά την αξιολόγηση της προόδου σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, και αποτελέσματα των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011, αναφέρει τα εξής:

• Χρειάζονται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον και να διευκολυνθεί η σύσταση και η επέκταση ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, καθώς και για να προσελκυστούν εγχώριες και ξένες παραγωγικές επενδύσεις.

• Η μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία θα έχει ως επακόλουθο σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και θα χρειαστούν σημαντικές προσπάθειες περιβαλλοντικής αποκατάστασης στις περιφέρειες εξόρυξης λιγνίτη της Ελλάδας, όπως η Περιφέρεια μας.
Πιο συγκεκριμένα το Επιμελητήριο Φλώρινας καταθέτει τις ακόλουθες συνοπτικές προτάσεις στήριξης και αναδιάρθρωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Φλώρινας για να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του Τοπικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Μεταλιγνιτική Εποχή:

• Σχεδιασμός και εξειδίκευση των δράσεων του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2021-27, λαμβάνοντας υπόψη ως βασικό γνώμονα την άρση των μεγάλων και υπαρκτών περιφερειακών ανισοτήτων που υφίσταται η περιοχή, σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρεις της Ελλάδας, και όχι με βάση τις πλασματικές τεχνικές προσδιορισμού του Περιφερειακού ΑΕΠ, που κατατάσσει την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στις πλούσιες Περιφέρειες “ΣΤΑΔΙΑΚΉΣ ΕΞΟΔΟΥ” της Ε.Ε.

• Μετατροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας , και ειδικότερα της Π.Ε. Φλώρινας, η οποία διαθέτει συνοριακές προσβάσεις με 2 γειτονικές χώρες (Αλβανία και Βόρειο Μακεδονία) σε ένα Διεθνές Διαμετακομιστικό Κέντρο, καθώς αποτελεί την Πύλη της Ε.Ε. στα Δυτικά Βαλκάνια, μέσα από:

o Την αξιοποίηση υφιστάμενων βιομηχανικών υποδομών (ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας),
o Την δημιουργία νέων (π.χ. διαμετακομιστικό κέντρα και σταθμοί),
o Τον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη του τοπικού σιδηροδρομικού δικτύου (π.χ. εξηλεκτρισμός, βελτίωση σιδηροδρομικής χάραξης) και την διασύνδεση του με το σιδηροδρομικό δίκτυο της Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανίας.
o Την ολοκλήρωση της Καθέτου στην Εγνατία Οδό (Κοζάνη – Νίκη), και την επέκταση της νοτίως (Κοζάνη – Σέρβια – Λάρισα) και του Οδικού Άξονα Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – Φλώρινας – Κρυσταλλοπηγής.

Με την ολοκλήρωση όλων αυτών των υποδομών, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, και η Π.Ε. Φλώρινας, θα αποκτήσει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε 3 λιμάνια της χώρας (Θεσσαλονίκη, Βόλος, Ηγουμενίτσα), θα άρει την απομόνωση της, θα ενισχύσει τον διαμετακομιστικό της ρόλο στα Βαλκάνια, και θα στηρίξει αποτελεσματικά τις εξωστρεφείς δραστηριότητες των τοπικών επιχειρήσεων.
• Θέσπιση ειδικού σταθερού και δίκαιου φορολογικού & δασμολογικού καθεστώτος στην περιοχή της Φλώρινας (π.χ. μειωμένη κλίμακα ΦΠΑ, μειωμένοι δασμοί στο πετρέλαιο & βενζίνη κ.λ.π.) με στόχο την τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, και την τόνωση της τοπικής κατανάλωσης με σκοπό την μείωση των χρηματικών εκροών στις όμορες χώρες για την αγορά καταναλωτικών αγαθών.

• Σχεδίαση από τον ΟΑΕΔ εξειδικευμένων πολιτικών στήριξης της απασχόλησης, καταπολέμησης της ανεργίας, και επιστροφής των νέων στην περιοχή της Φλώρινας.
• Δημιουργία Περιφερειακού Ταμείου Παροχής Μικροπιστώσεων, με σκοπό την σχεδίαση και εφαρμογή κατάλληλων περιφερειακών χρηματοδοτικών μηχανισμών στήριξης των μικρών τοπικών επιχειρήσεων και της τοπικής παραγωγικής δραστηριότητας, μέσα από την αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.

• Υλοποίηση δράσεων πιστοποίησης, ανάδειξης και προώθησης των υψηλής ποιότητας τοπικών προϊόντων, με σκοπό τόσο την αύξηση της κατανάλωσης τους στο εσωτερικό της χώρας, όσο και την προώθηση των εξαγωγών τους και της γενικότερης εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

• Διασύνδεση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύουν στην Φλώρινα με την τοπική επιχειρηματικότητα
• Δημιουργία σύγχρονης «τουριστικής εικόνας» για την Φλώρινα, μέσα από την ανάπτυξη ανταγωνιστικού “τουριστικού προϊόντος” και την διασύνδεση του με την αγροτική παραγωγή και μεταποίηση.
Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε τονίσουμε ότι το Επιμελητήριο Φλώρινας είναι στην διάθεση του κάθε αρμόδιου φορέα για την αναλυτικότερη παρουσίαση και τεκμηρίωση των ανωτέρω προτάσεων μας.

Φλώρινα 18/06/2020

Pin It

Αφήστε μια απάντηση