Οι θέσεις για μόνιμες προσλήψεις στο ΕΚΑΒ

Ημ/νία Ανάρτησης: 29 Απριλίου, 2018

Οι θέσεις για μόνιμες προσλήψεις στο ΕΚΑΒ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα επτά (37) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω  αρχείο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 5Κ 2018

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Εργασία,