Όλγα Μούσιου-Μυλωνά 8 Μαρτίου 2011 – Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας

Ημ/νία Ανάρτησης: 8 Μαρτίου, 2011

Το μισό του ουρανού, το μισό της ζωής γιορτάζει

 

Υποστηρικτικές δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενδυνάμωση των γυναικών

 

 

Όλγα Μούσιου-Μυλωνά

Διοικήτρια Κ.Α.Α.Κ.Υ.Α.μεΑ. Καστοριάς

Επικεφαλής Ελάσσονος Μειοψηφίας Δήμου Φλώρινας

 

 

Κάθε χρόνο, στις 8 Μαρτίου, με αφορμή την παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας κατατίθενται αφειδώς εξαγγελίες από θεσμούς, ειδήμονες, φορείς και Μ.Μ.Ε. Παρότι πολλά από όσα λέγονται ή γράφονται παραμένουν συνήθως ευχολόγια, η συγκεκριμένη μέρα προσφέρει μια καλή ευκαιρία να θέσουμε νέους στόχους ως προοδευτική κοινωνία και να επιδιώξουμε να ενδυναμώσουμε την παρουσία των γυναικών στους ζωτικούς χώρους της εργασίας, της επιστήμης, της τεχνολογίας, της πολιτικής και γενικότερα της κοινωνίας των ενεργών πολιτών και να κάνουμε πράξη την ποθούμενη ισότητα των φύλων.

Γιατί σε κάθε ευνομούμενη χώρα του κόσμου, σε κάθε σύγχρονη και δημοκρατική Κοινωνία Πολιτών με δικαιώματα, ελευθερίες και ισότητα ευκαιριών, που επαγγέλλεται και κατοχυρώνει τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά, η θέση της Γυναίκας και ο ρόλος της αποτελούν το πιο ασφαλές μέτρο ισονομίας και ισοπολιτείας, το πιο αδιαμφισβήτητο κριτήριο πολιτισμού και προόδου.

Η ισότητα, όμως, ανάμεσα στα φύλα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με αποσπασματικές και μεμονωμένες δράσεις. Είναι γεγονός ότι χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια, η οποία θα στοχεύει αφενός στην κατανόηση από όλους των αντιλήψεων που στηρίζουν και διατρέχουν σιωπηρά τη συγκρότηση της ταυτότητας των φύλων στην κοινωνία, και αφετέρου στην ενθάρρυνση των γυναικών για μεγαλύτερη συμμετοχή στα επαγγέλματα αιχμής και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η κοινωνική αλλαγή, μια πολύπλοκη διαδικασία, σε ότι έχει να κάνει με την ισότητα των φύλων χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, με δυο λόγια μια ολιστική παρέμβαση. Μια παρέμβαση στην οποία οι κεντρικές πολιτικές έχουν βαρύνουσα σημασία, όμως, η Τοπική Αυτοδιοίκηση φαίνεται να είναι ο κατεξοχήν προνομιακός χώρος οικονομικής, οικολογικής, κοινωνικής και πολιτιστικής δράσης και αποτελεί τον μοχλό για την αναβάθμιση της γυναίκας στις τοπικές κοινωνίες.

Γενικά, το σύνολο της δράσης του Δήμου συνδέεται με άμεσα ή έμμεσα οφέλη για τις γυναίκες, αλλά, είναι σημαντικό να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση και στήριξη των γυναικών. Ενδεικτικές ενέργειες και δράσεις για την ενδυνάμωση των γυναικών με τη συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι οι παρακάτω:

 

 1. Πολιτικές υποστήριξης της γυναικείας συμμετοχής στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή με υποστήριξη των γυναικείων συλλόγων και ειδικές επιμορφωτικές δράσεις για τις γυναίκες, όπως ημερίδες, εκπαιδευτικές εκδρομές, επισκέψεις σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς, σεμινάρια, κλπ.)
 2. Υποστήριξη της γυναικείας εργασίας στον αγροτικό τομέα με την κατάλληλη ενημέρωση. Αξιοποίηση προγραμμάτων Αγροτουρισμού για γυναίκες και στήριξη ή ίδρυση γυναικείων Συνεταιρισμών με σκοπό την προώθηση των τοπικών προϊόντων, όπως μαρμελάδες, τουρσιά, υφαντά, κλπ. με τη διαμόρφωση μόνιμου περίπτερου – χώρου έκθεσης σε κεντρικό μέρος.
 3. Προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας με την κοινοποίηση των ανάλογων προγραμμάτων για χρηματοδότηση από προγράμματα του ΟΑΕΔ, ευρωπαϊκά ή άλλων φορέων (έντυπα, ηλεκτρονικά και με την πραγματοποίηση ενημερωτικών ημερίδων.
 4. Εκπόνηση μελέτης από το Δήμο σε συνεργασία με το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΒΕ) για επιχειρηματικές δράσεις που μπορούν να είναι προσοδοφόρες στην κάθε τοπική κοινωνία με βάση στατιστικά στοιχεία του Δήμου και αντίστοιχα άλλων Δήμων με κοινά χαρακτηριστικά.
 5. Διευκόλυνση των γυναικών με προγράμματα προστασίας της τρίτης ηλικίας και υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο της εφαρμογής πολιτικών αλληλεγγύης για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Έμφαση στις υπάρχουσες κοινωνικές δομές υποστήριξης της οικογένειας που λειτουργούν στα πλαίσια του Δήμου, όπως είναι οι Παιδικοί Σταθμοί, το ΚΑΠΗ, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας των Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» για την υποστηρικτική δράση και προστασία των μοναχικών και αναξιοπαθούντων ατόμων (γυναικών και αντρών), κλπ. Καλύτερη λειτουργία των δομών αυτών με σεμινάρια επανεκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων.
 6. Δημιουργία νέων κοινωνικών δομών υποστήριξης της οικογένειας, όπου δεν υφίστανται, όπως π.χ. λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού, Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και ίδρυση Δημοτικού Γηροκομείου.
 7. Υποστήριξη των γυναικών με δράσεις που αφορούν τη Νέα Γενιά, όπως τα προγράμματα πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας, προγράμματα πρόληψης και θεραπείας από εξαρτησιογόνες ουσίες, δημιουργία χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας για τους νέους και σύγχρονων παιδότοπων για τα μικρότερα παιδιά, ενίσχυση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου, ώστε οι γυναίκες που κυρίως ασχολούνται με τα παιδιά να έχουν περισσότερο διαθέσιμο χρόνο και να έχουν την ηθική ικανοποίηση ότι ο Δήμος αφουγκράζεται τα προβλήματά τους και αγκαλιάζει τα παιδιά τους.
 8. Λειτουργία του Συμβουλίου Πρόληψης της Εγκληματικότητας για την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με τα ευαίσθητα θέματα, όπως αυτό της ενδοοικογενειακής βίας και της εκμετάλλευσης των γυναικών.
 9. Έρευνα σε θέματα φύλου στην κάθε τοπική κοινωνία (διερεύνηση απόψεων, στάσεων, αντιλήψεων για τις κοινωνικές σχέσεις των δύο φύλων, καταγραφή προβλημάτων των γυναικών της περιοχής, ανάδειξη των προβλημάτων). Προώθηση της επιστημονικής έρευνας από γυναίκες με οικονομική συμβολή του Δήμου για κοινωνικά ζητήματα αιχμής, όπως η εγκληματικότητα, κλπ.
 10. Δράσεις και ενέργειες για τη συμφιλίωση των επαγγελματικών και των οικογενειακών ευθυνών γιατί ο καταμερισμός της εργασίας στην οικογένεια, οι διαπροσωπικές ανθρώπινες σχέσεις, η καθημερινή συμπεριφορά είναι θέματα νοοτροπίας και αντιλήψεων και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να αλλάξουν και θα πρέπει να αλλάξουν, γιατί σε μια δημοκρατική πολιτεία, όπως είναι η ελληνική, θα πρέπει να επικρατούν συνθήκες πραγματικής ισότητας για όλους.
 11. Ειδικές δράσεις και παρεμβάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης για την αλλαγή νοοτροπίας και αντιλήψεων. Εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας με την ευθύνη του Δήμου και εθελοντική συμμετοχή επιστημόνων. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, διαδραστικού χαρακτήρα, το οποίο με παιδαγωγικό τρόπο και με υπόρρητες αναφορές να αποδομεί τις στερεότυπες αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων. Εμπλουτισμός των βιβλιοθηκών (δημόσιων και σχολικών) με βιβλιογραφία σχετική με θέματα ισότητας.
 12. Συνεργασία με Συλλόγους Γυναικών, Κέντρα Στήριξης Γυναικών, εθελοντικές οργανώσεις, κλπ.
 13. Εξετάσεις με κινητές μονάδες ιατρών. Προληπτικός έλεγχος για παθήσεις που πλήττουν κυρίως τις γυναίκες.
 14. Δημιουργία Τοπικού Δικτύου Αιρετών Γυναικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ίδρυση Γραφείου Ισότητας σε κάθε Δήμο.
 15. Προώθηση θεμάτων που αφορούν τις γυναίκες με προτάσεις και ψηφίσματα προς την κεντρική εξουσία για βελτίωση των νομοθετικών ρυθμίσεων που διασφαλίζουν και προστατεύουν την εργασία και τη μητρότητα, την ίση αμοιβή για ίση προσφορά εργασίας σε άντρες και γυναίκες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και τη βελτίωση των κοινωνικών παροχών, δηλαδή καλύτερη ποιότητα ζωής, προστασία της υγείας, πρόνοια και περίθαλψη, που αφορούν φυσικά και τα δύο φύλα, αλλά και νομοθετικές ρυθμίσεις για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων (ποσοστώσεις, κλπ.)

 

Οι γυναίκες έχουν ανάγκη την Αυτοδιοίκηση και τους θεσμούς της, όπως και η Αυτοδιοίκηση σαν πολιτικός χώρος έχει ανάγκη τις δημιουργικές και αποτελεσματικές ικανότητες των γυναικών. Η ενεργή συμμετοχή των γυναικών στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι αναγκαία για να αποκτήσει η Αυτοδιοίκηση μια ανανεωμένη συλλογική έκφραση και πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Αλλά και ο Δήμος οφείλει να γίνει το κέντρο ενεργοποίησης όλης της κοινωνίας για την ισότητα των φύλων. Με δράσεις και πρωτοβουλίες όπως οι παραπάνω όλοι μαζί θα πρέπει να στοχεύουμε στη συμπόρευση των φύλων μέσα στην κοινωνία με ελευθερία, ισοτιμία, συνεργασία και αλληλοσεβασμό, στη δημιουργική συλλειτουργία αντρών και γυναικών στην ιδιωτική και δημόσια ζωή με πνεύμα αλληλοπεριχώρησης και αλληλεγγύης, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.