Ολοκληρώθηκε η Ενημερωτική Συγκέντρωση για το Πρόγραμμα Εδαφολογικής Μελέτης Αγροτεμαχίων στην Π.Ε. Καστοριάς»

Ημ/νία Ανάρτησης: 4 Οκτωβρίου, 2011
Υλοποιήθηκε με  χθες, 3 Οκτωβρίου 2011,  ενημερωτική συγκέντρωση για το πρόγραμμα εδαφολογικής μελέτης αγροτεμαχίων στην αίθουσα του αμφιθεάτρου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Το έργο αφορά  τη διενέργεια αναλύσεων δειγμάτων εδάφους και φύλλων για τη σωστή χρήση λιπασμάτων σε  500 περίπου αγροκτήματα της περιοχής.
Στην παρουσίαση του έργου παρέστησαν οι Αντιπεριφερειάρχες Καστοριάς κ.κ. Δ. Σαββόπουλος και Π. Χαρούμενος, οι Αντιδήμαρχοι Καστοριάς  κ.κ. Π. Κενανίδης, Α. Τσαϊρίδης, η Διευθύντρια Αγροτικής Οικονομίας  & Κτηνιατρικής κα. Κ. Εμμανουηλίδου, ο Προϊστάμενος του τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγεονιμικού ελέγχου κ. Π. Πετρίδης και γεωπόνοι της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Την 1 Σεπτεμβρίου 2011 υπογράφηκε  από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Δημήτρη Σαββόπουλο προγραμματική σύμβαση, που αφορά την εκπόνηση εδαφολογικής μελέτης της Π. Ε. Καστοριάς, από το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης του ΕΘΙΑΓΕ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 20.000 ευρώ, υλοποιείται από  το πρόγραμμα ΚΑΠ 2011 της Π.Ε. και θα έχει διάρκεια ενός έτους. Στην υλοποίηση του έργου θα συμμετάσχει όλο το ερευνητικό, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σαββόπουλος τόνισε ότι η  εφαρμογή των πορισμάτων της εδαφολογικής μελέτης, των παραπάνω αγροκτημάτων, θα έχει πολλαπλά οφέλη  για τους αγρότες. Φιλοδοξία των συμβαλλόμενων φορέων είναι το έργο αυτό να αποτελέσει πρότυπο και για τα υπόλοιπα αγροκτήματα τόσο του Ν. Καστοριάς όσο και της ευρύτερης περιοχής. Η πρακτική σημασία του για τους αγρότες είναι σημαντική, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, που οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί κανονισμοί (ΚΑΠ, κ.λ.π.) αναμένεται να είναι αυστηρότεροι για την εφαρμογή από τους αγρότες της πολλαπλής συμμόρφωσης και των ορθών γεωργικών πρακτικών (άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία κλπ.), ως προϋπόθεση για την καταβολή των επιδοτήσεων.
Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης Δρ. Αρ. Παπαδόπουλος ανέλυσε τόσο τη σημασία του έργου όσο και την μεθοδολογία υλοποίησής του.  Τα αναμενόμενα οφέλη συνοψίζονται στα εξής:
1.    Ακριβής εκτίμηση των αναγκών λίπανσης των καλλιεργειών, σε επίπεδο αγροτεμαχίου, με βάση τις εδαφικές συνθήκες της συγκεκριμένης έκτασης.
2.    Προστασία της υγείας των καταναλωτών, λόγω της δυνατότητας παραγωγής προϊόντων με ορθολογική χρήση λιπασμάτων και συνεπώς απαλλαγμένων νιτρικών ή άλλων ουσιών.
3.    Προστασία του Περιβάλλοντος, λόγω μείωσης των χημικών λιπασμάτων.
4.    Ανταγωνιστικότητα των παραγομένων αγροτικών προϊόντων, λόγω μείωσης   των δαπανών κόστους, αύξησης της παραγωγικότητας και βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων.
Όσο αφορά τη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, προβλέπονται τα εξής:
•    Οι εργασίες υπαίθρου και δειγματοληψίες εδαφών θα γίνονται με χρήση πρόσφατων αεροφωτογραφιών της περιοχής.
•    Οι θέσεις των δειγματοληψιών θα καθορίζονται με συσκευή δορυφορικού Εντοπισμού Θέσεως G.P.S.
•    Σε κάθε δείγμα εδάφους, θα γίνονται αναλύσεις, όπως Μηχανική ανάλυση, pH, Ανθρακικό Ασβέστιο, Οργανική Ουσία, Μακροθρεπτικά, Μικροθρεπτικά, καθώς και βαρέα μέταλλα, ενώ σε κάθε δείγμα φύλλου θα γίνονται αναλύσεις  για Μακροθρεπτικά και Μικροθρεπτικά.
•    Η συνιστώμενη λίπανση κάθε καλλιέργειας, σε επίπεδο αγροτεμαχίου, θα γίνεται με ειδικό λογισμικό, το οποίο ήδη έχει αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης.
Τα στοιχεία αυτά θα γίνουν γνωστά σε κάθε παραγωγό, αμέσως μετά  την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αναλύσεων.