Ολοκληρώθηκαν οι Εργασίες Κατασκευής Τοιχίου στην επαρχιακή οδό Νεστορίου-Πεύκου από την Π.Ε. Καστοριάς

Ημ/νία Ανάρτησης: 6 Μαΐου, 2019

Ολοκληρώθηκαν οι Εργασίες Κατασκευής Τοιχίου στην επαρχιακή οδό Νεστορίου-Πεύκου από την Π.Ε. Καστοριάς

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής τοιχίου για την αντιμετώπιση του φαινομένου των βραχωδών καταπτώσεων στη Χ.Θ. 7+300 (αρχή μέτρησης το κέντρο του Νεστορίου) της Επαρχιακής Οδού Νεστορίου – Πεύκου (Ε.Ο.12).
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος από τις πτώσεις βράχων, μετατοπίστηκε «παράλληλα» ο άξονας της οδού κατά 3,00 m και κατασκευάστηκε τοιχίο μήκους 106,40 m και ύψους 3,00 από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, το οποίο θα λειτουργεί ως «βραχοπαγίδα».

Συνοπτικά εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργασίες:


• Αποξήλωση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα (όπου απαιτήθηκε),
• Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων,
• Γενική εκσκαφή για την μετατόπιση τη οδού,
• Κατασκευή επιχώματος και οδοστρωσίας,
• Κατασκευή τοιχίου με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και οπλισμό B500C,
• Επενδεδυμένη τάφρος με σκυρόδεμα C16/20 και χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C,
• Ασφαλτόστρωση,
• Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5,κατηγορίας σφοδρότητας σύγκρουσης Α,
• Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή,
• Τοποθέτηση οριολωρίδων επί του τοιχίου.

Το έργο χρηματοδοτήθκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και Τίτλο «Στοιχειώδης Συντήρηση και Αποχιονισμός Οδικού Δικτύου Δυτικής Μακεδονίας – Επισκευή και Συντήρηση Εξοπλισμού και Μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000).

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube
TAGGED: Καστοριά,