Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες προϋπολογισμός  110.000,00 €  αντικατάσταση του αγωγού άρδευσης στην περιοχή Δασάκι – Μεσοποταμίας , του ΤΟΕΒ Κορομηλιά -Κολοκυνθου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες προϋπολογισμός  110.000,00 €  αντικατάσταση του αγωγού άρδευσης στην περιοχή Δασάκι – Μεσοποταμίας , του ΤΟΕΒ Κορομηλιά -Κολοκυνθου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες  του έργου που αφορά την αντικατάσταση του αγωγού άρδευσης στην περιοχή Δασάκι – Μεσοποταμίας , του ΤΟΕΒ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ – ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ.

 

Συγκεκριμένα έγινε εκσκαφή – εγκιβωτισμός του αγωγού και επανεπίχωση για την μεταφορά του νερού. Χρησιμοποιήθηκε σωλήνας πολυαιθυλενίου συνολικού μήκους  800 μέτρων.

 

Η αντικατάσταση του Φρεατίου με τις αντίστοιχες χυτοσιδηρές δικλίδες και ειδικά τεμάχια που προβλέπεται από την μελέτη του έργου θα γίνουν τις επόμενες ημέρες.

 

Οι εργασίες  εκτέλεσης του έργου προϋπολογισμού  110.000,00 €  έγιναν  με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση