Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και επισκευής της γέφυρας Χάνι Μπιρίκι

Ημ/νία Ανάρτησης: 17 Ιανουαρίου, 2013

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και επισκευής της γέφυρας στρατιωτικού τύπου Μπέλεϋ που βρίσκεται στο δρόμο Καστοριάς-Κορομηλιάς- Ν. Οικισμού Κορεστείων (τοποθεσία Χάνι Μπιρίκι).

 gefyra-xani_mpiriki

Πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2012, προϋπολογισμού  περίπου 25.000 ευρώ. Οι εργασίες  που υλοποιήθηκαν είναι: καθαίρεση του παλαιού ξύλινου οδοστρώματος και αντικατάστασή του με νέο βαμμένο από ξυλεία ελάτου, βαφή του μεταλλικού τμήματος της γέφυρας και τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων προσπέλασης.

 gefyra-xani_mpiriki-1

Με την ολοκλήρωση του έργου,  που έχει μήκος 30,50 μέτρα, ικανοποιήθηκε ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής και υπάρχει πλέον ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube