Π. Πέρκα: Αναφορά προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας η επιστολή του Αγροτ. Συνεταιρισμού Ε.Π. Αμυνταίου για την παραχώρηση της έκτασης πρώην στρατοπέδου

Ημ/νία Ανάρτησης: 22 Ιουνίου, 2020


Η Βουλευτής Φλώρινας ΣΥ.ΡΙΖ.Α, Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας την υπ’ αριθμ. 1876/03-06-2020 επιστολή του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου, στην οποία καταγράφεται το αίτημα του Αγρ. Συν. Ε.Π. Αμυνταίου για παραχώρηση ή πώληση ώστε να δοθεί η δυνατότητα επέκτασης του Οινοποιείου και των δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός της Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου δραστηριοποιείται στην αμπελουργική ζώνη της περιοχής, η οποία κατέχει την ένδειξη Π.Ο.Π., βραβεύεται για τα ποιοτικά κρασιά της και γειτνιάζει με το εν λόγω εκτός λειτουργίας στρατόπεδο. Η πρόταση που καταθέτει είναι μια ευκαιρία αξιοποίησης και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας και πρέπει να ικανοποιηθεί.

Η Βουλευτής Φλώρινας Π. Πέρκα, ζητά την άμεση εξέταση της επιστολής του Α.Σ.Ε.Π. Αμυνταίου και την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Η αναφορά όπως κατατέθηκε:

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020
ΑΝΑΦΟΡΑ
προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέμα: «Παραχώρηση έκτασης πρώην στρατοπέδου Τ.Υ.Π ΔΡΙΑ 332 ΛΕ»

Η Βουλευτής Φλώρινας ΣΥΡΙΖΑ Θεοπίστη Πέρκα, καταθέτει ως αναφορά προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, την υπ’ αριθμ. 1876/03-06-2020 επιστολή του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου, στην οποία καταγράφεται το αίτημα του Αγρ. Συν. Ε.Π. Αμυνταίου για παραχώρηση ή πώληση ώστε να δοθεί η δυνατότητα επέκτασης του Οινοποιείου και των δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού.
Ο Αγρ. Συν. Ε.Π. Αμυνταίου δραστηριοποιείται στην αμπελουργική ζώνη της περιοχής Αμυνταίου Φλώρινας, η οποία κατέχει την ένδειξη Π.Ο.Π. και γειτνιάζει με το εν λόγω εκτός λειτουργίας στρατόπεδο. Όπως είναι φανερό, η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί μοναδική ευκαιρία αξιοποίησης και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.
Παρακαλούμε για την απάντηση και τις σχετικές ενέργειες για άμεση εξέταση της επιστολής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου.

Η καταθέτουσα Βουλευτής
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

TAGGED: Αμύνταιο, Πολιτική, Φλώρινα,