Π. Πέρκα: Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Γεωπονικών Σχολών

Ημ/νία Ανάρτησης: 22 Μαρτίου, 2023

Η παρέμβαση της Βουλευτή Φλώρινας και Αν. Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Πέτης Πέρκα, στην Επιτροπή της Βουλής σε ν/σ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η κ. Πέρκα τοποθετήθηκε αποκλειστικά για το θέμα της αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωπόνων γενικά, και ειδικότερα της Γεωπονικής σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο Υπουργός, κ. Γεωργαντάς στην ακρόαση των φορέων υποσχέθηκε ότι είναι «ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να λυθεί» και η κ. Πέρκα τόνισε ότι περιμένει άμεση αντίδραση. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και αφορά πολλές σχολές: του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Πατρών, Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας που έχουν Γεωπονικές σχολές.

Με την περ. α΄, της παρ. 1 του άρθρου 1 του  Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (Α’ 297) καθορίστηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 41 του Ν. 4262/2014 (Α’ 114) τροποποιήθηκε το σχετικό άρθρο του Π.Δ και καθορίστηκε η προέλευση των συγκεκριμένων πτυχιούχων/δικαιούχων. Με βάση τα παραπάνω, η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου επιτρέπεται μόνο στους πτυχιούχους Γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα που αναφέρονται στο άρθρο 41 του Ν.4262/2014. Τα νέα τμήματα που ιδρύθηκαν με μεταγενέστερους νόμους, δεν συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 41 του ν. 4262/2014. Οπότε, οι απόφοιτοι των νέων τμημάτων δεν μπορούν να εγγραφούν στο ΓΕΩΤΕΕ και να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Επομένως στερούνται επαγγελματικών δικαιωμάτων του Γεωπόνου που δικαιωματικά θα έπρεπε να τους παρέχονται.

Υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε, με το υπ’ αριθμ. 4238/26.6.2021 έγγραφο. Το ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε έχει επισημάνει επανειλημμένα την ανάγκη επιτάχυνσης και άμεσης ολοκλήρωσης των νομοθετικών ρυθμίσεων, δεδομένου ότι δέχεται αιτήσεις εγγραφής από Διπλωματούχους Πανεπιστημιακών Τμημάτων και δεν μπορεί να τους εγγράψει.

Υπέρ της επίλυσης  του ζητήματος είναι και οι Συνελεύσεις των ενδιαφερόμενων Τμημάτων, οι Κοσμητείες των αντίστοιχων Σχολών, οι Σύγκλητοι των οικείων Πανεπιστημίων, και η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος μη ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωπόνων.

Τα νέα Τμήματα συνέταξαν ήδη από το 2018 και  κατέθεσαν στην τότε Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και πλέον Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) νέα, σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών πενταετούς πανεπιστημιακής κατεύθυνσης και με την έγκρισή της, τα εφαρμόζουν. Τα προγράμματα αυτά είναι ίδια με τα αντίστοιχα προγράμματα των κλασικών Τμημάτων Γεωπονίας (πχ. ΑΠΘ).

Έχουμε δηλαδή το οξύμωρο γεγονός, να αποδίδονται επαγγελματικά δικαιώματα γεωπόνου από Γεωπονικές Σχολές χωρών της ΕΕ αλλά για τους αποφοίτους των νέων γεωπονικών Τμημάτων να μην έχει ακόμα επιλυθεί το ζήτημα. Προφανώς πρέπει να γίνει κατανοητή η δεινή θέση που βρίσκονται χιλιάδες φοιτητές και απόφοιτοι των Γεωπονικών σχολών.

Εκτός από το γενικό πλαίσιο, που αντιλαμβάνονται όλοι ότι πρέπει να επιλυθεί, η κ. Πέρκα συνέχισε με μια ιδιαίτερη αναφορά  για την περιοχή της, τη Φλώρινα, η οποία βρίσκεται σε καθεστώς απολιγνιτοποίησης. Ένας βασικός τομέας  της δίκαιης μετάβασης προκειμένου να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο είναι ο πρωτογενής τομέας, στον οποίο δυστυχώς δεν έχει δοθεί η προτεραιότητα και η προσοχή που χρειάζεται από την κυβέρνηση της ΝΔ.

Το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Φλώρινα, εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, ιδρύθηκε με το Νόμο 4610/07.05.2019 και μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη δίκαιη μετάβαση της περιοχής. Η κυβέρνηση της ΝΔ κατάργησε το νέο Τμήμα Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων (ήταν 1 από τα 6 τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που ίδρυσε ο ΣΥΡΙΖΑ και καταργήθηκαν από τη ΝΔ), όπως καταργήθηκαν και τα Διετή Προγράμματα Αμπελουργίας-Οινοποιίας, που στόχευαν να εξελιχθούν σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Οινοποιία και Οινοτουρισμό, τα οποία, εκμεταλλευόμενα το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν ιδιαιτέρως στην μεταλιγνιτική εποχή. Άλλωστε είναι διεθνώς αναγνωρισμένα τα κρασιά του Αμυνταίου. Αν δεν λυθεί το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωπόνων θα υποβαθμιστεί το πανεπιστήμιο της περιοχής κι άλλο. Σε κάθε περίπτωση, κατ’ ελάχιστον σε αυτή τη φάση,  πρέπει να αναληφθούν οι απαιτούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες επίλυσης του θέματος.

Η γεωπονική σχολή της Φλώρινας μπορεί να συμβάλει με ιδιαίτερα προστιθέμενη αξία στην ερευνητική δραστηριότητα και στη διασύνδεση μεταξύ πανεπιστημίου – ερευνητικών κέντρων – καινοτομίας – επιχειρηματικής δραστηριότητας- ενίσχυσης και προσέλκυσης επενδύσεων. Ο ρόλος της σχολής στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης έχει αναλυθεί εκτενώς και στην μελέτη για την κοινωνικο- οικονομική μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Μεταλιγνιτική εποχή, του ΓΕΩΤΕΕ, παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας.

Η ενδυνάμωσή της συγκεκριμένης σχολής οδηγεί:

  1. Στην στρατηγική ανάπτυξης και παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης.
  2. Στην τυποποίηση και μεταποίηση προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης μέσω της εφαρμογής καινοτόμων γνώσεων και τεχνολογιών στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα.
  3. Στην ώθηση δυναμικών παραγωγικών κλάδων με συγκριτικά πλεονεκτήματα για την περιοχή.
  4. Στην ενίσχυση μικρότερων βιοτεχνιών που ανθούν στην περιοχή, (τυροκομικά, τοπικά εδέσματα, προϊόντα κρέατος, μεταποιημένα κηπευτικά, αρωματικά φυτά γενικότερα, και προϊόντα βιολογικών καλλιεργειών, οινοποιητικά προϊόντα) και οι οποίες χρειάζονται σύγχρονη τεχνογνωσία, αλλά η ανυπαρξία εξειδικευμένων στελεχών δεν τους επιτρέπουν να αναπτυχθούν. Το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να προέρχεται από την Γεωπονική σχολή της Φλώρινας.

Είναι σαφές ότι το τμήμα γεωπονίας της Φλώρινας αποσκοπεί στη διαρκή τεχνολογική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου.

Διεθνώς, η καινοτομία στον τομέα της αγροδιατροφής έχει ισχυρή δυναμική, όπως αναδεικνύεται και από την ιδιαίτερα υψηλή παραγωγικότητα σε βορειότερες χώρες της Ευρώπης (όπως η Ολλανδία). Μέρος της υψηλής παραγωγικότητας σε αυτές τις χώρες, οφείλεται σε εισαγωγή καινοτομιών (όπως η γεωργία ακριβείας και η χρήση ρομποτικής) που έχουν προκύψει μέσα από τη στενή συνεργασία μεταξύ της παραγωγής (αγροτικοί συνεταιρισμοί και ιδιωτικές εταιρείες) και της ερευνητικής κοινότητας.

Η κ. Πέρκα ολοκλήρωσε την παρέμβασή της, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «θα μπορούσα να μιλάω πολλές ώρες για το πώς προσδοκούμε και πώς ονειρευόμαστε την επόμενη μέρα στις λιγνιτικές περιοχές και τη συμβολή που μπορεί να έχει ο πρωτογενής τομέας και τα στελέχη που βγαίνουν από σχολές πενταετούς φοίτησης, όπως το Τμήμα Γεωπονίας της Φλώρινας.  Επομένως είναι δίκαιο το αίτημα της αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωπόνων, από αντίστοιχες σχολές πενταετούς φοίτησης και πρέπει να υποβληθεί άμεσα η σχετική νομοθετική ρύθμιση.

TAGGED: Πολιτική,