Παγκόσμια μέρα της γλώσσας του Ρηγίνου Μέσσιου

Ημ/νία Ανάρτησης: 22 Φεβρουαρίου, 2023

Παγκόσμια μέρα της γλώσσας

Το θα είναι η εξέλιξη του ένι να.
Το ένι είναι αρχαιότερο του είναι.
Έτσι στα κυπριακά λαλούμεν συγκεκομένα
π.χ εννα (θα) πάμε σήμερα;

Η κυπριακή ανήκει στην ευρύτερη ελληνική.

Οι διάλεκτοι είναι γλωσσικός πλούτος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μετάλλαξη

Τόσο κοντά και τόσο μακριά!
Τελικά πού ανήκουμε;…..
Όπου να πάμε κουβαλούμε τον εαυτό μας.
Ένας ρόλος για τον καθένα τόσο που ταυτιζόμαστε ασχέτως της αγωγής και της παιδείας.

Άλλοι αποφασίζουν κι εμείς ακολουθούμε τα αχνάρια που άφησαν οι προηγούμενοι.
Λίγοι είναι αυτοί που χαράζουν δρόμους μόνοι τους.
22-2-23.
Ρηγίνος