ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Οκτωβρίου, 2011

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Χηλής 12 & Τριπόλεως

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ

«Ειδική Αγωγή  και Εκπαίδευση»

Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11:00 – 11:30     Εγγραφή στην ημερίδα

11:30 – 11:45     Χαιρετισμοί

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας, Νίκος Ζαχαριάδης

Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοίκησης και Προγραμματισμού, Αγγελική Τσαπακίδου, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής  Μακεδονίας

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Συντονίστρια:    Αγγελική Τσαπακίδου

Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

11:45 – 12:30     Εκπαίδευση Ατόμων με Αυτισμό

Ιωάννης Βογινδρούκας, Λογοπεδικός, PhD

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Β. Ελλάδος ΨΝΘ

Α΄  ΜΕΡΟΣ       ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συντονίστρια:    Αναστασία Αλευριάδου

Αν. Καθηγήτρια, Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας

12:30 – 12:50      Ιστορικές ορίζουσες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ιφιγένεια Βαμβακίδου, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας

12:50 – 13:30    Νευροψυχολογικό πρότυπο, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη παιδιών με σύνδρομο Down

Αναστασία Αλευριάδου, Αν. Καθηγήτρια

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

13:30 – 14:00     Διάλειμμα – Καφές

Β΄ ΜΕΡΟΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συντονίστρια: Ιφιγένεια Βαμβακίδου, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας

14:00 – 14:45     Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην Ειδική Αγωγή και

Εκπαίδευση

Νίκος Φαχαντίδης, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

14:45 – 16:00     Ο χορός-κίνηση ως μέσο επικοινωνίας σε παιδιά με

ειδικές ανάγκες

Ελένη Τσομπανάκη, PhD in Dance Education

16:00 – 16:15      Συμπεράσματα και Λήξη της Ημερίδας

ΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλευριάδου Αναστασία, Αν. Καθηγήτρια  Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας

Τσαπακίδου Αγγελική, Αν. Καθηγήτρια  Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας

Βαμβακίδου Ιφιγένεια, Αν. Καθηγήτρια Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βαμβακίδου Ιφιγένεια, Αν. Καθηγήτρια Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας

Τσαπακίδου Αγγελική, Αν. Καθηγήτρια  Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας

Αλευριάδου Αναστασία, Αν. Καθηγήτρια  Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας

Παπουτζής Λάζαρος, μεταπτυχιακός φοιτητής

Τριανταφυλλίδου Εριέτα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Μιχαηλίδης Ηλίας, υποψ. δρ.