Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Βελτίωση και Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών στη Φλώρινα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Βελτίωση και Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών στη Φλώρινα

Ο Πρύτανης και τα μέλη του πρυτανικού συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουν την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την υποβολή της πρότασης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 107 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.


Η πρόταση, ένα έργο πνοής για το Πανεπιστήμιο στη Φλώρινα συνολικού προϋπολογισμού 9.800.000 ευρώ, εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό της πρυτανικής αρχής για την οργάνωση και λειτουργία του Πανεπιστημίου μας σε αναπτυξιακή και σύγχρονη πορεία. Το έργο περιλαμβάνει ανακαινίσεις και επισκευές στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, εκσυγχρονισμό των δικτύων και των ψηφιακών υποδομών, βελτίωση της προσβασιμότητας στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

Με συντονισμένες ενέργειες της Διοίκησης του Πανεπιστημίου που εντάθηκαν κατά το τελευταίο εξάμηνο και ιδιαίτερα με τις επίμονες και επίπονες προσπάθειες του αρμόδιου Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης καθηγητή κου Γεώργιου Ιορδανίδη και του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του ΠΔΜ κου Κωνσταντίνου Δάρδα, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του εγχειρήματος με την υποβολή της πρότασης.

Καθοριστική στο στάδιο της προετοιμασίας ήταν η καλή συνεργασία του Πανεπιστημίου με τα στελέχη τοπικών φορέων και υπηρεσιών (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Διαχειριστική Αρχή, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, ΑΝΚΟ, Πολεοδομία Φλώρινας, Δήμο Φλώρινας, ΔΕΥΑΦ, Κτηματική Υπηρεσία Φλώρινας, ΔΕΔΗΕ) τα οποία και ευχαριστούμε.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε επίσης στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό των Τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, που εδρεύουν στη Φλώρινα, αφού όλα αυτά τα χρόνια παλινδρομήσεων και καθυστερήσεων, δεν αφέθηκαν προσπαθειών και πιέσεων προς όλους τους αρμόδιους φορείς για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Μαζί τους δημιουργούμε τη νέα πραγματικότητα της ακαδημαϊκής μας κοινότητας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση