Πάνω από 6.000 νέες θέσεις εργασίας σε Μακεδονία και Θράκη

Ημ/νία Ανάρτησης: 28 Απριλίου, 2011

Περισσότεροι από 6.000 άνεργοι θα απασχοληθούν για πέντε μήνες σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα με αμοιβή 625 ευρώ το μήνα και πλήρη ασφαλιστική-συνταξιοδοτική κάλυψη μέσω του Αλληλόχρεου Λογαριασμού ΙΚΑ- ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης”.
Το πρόγραμμα που προκηρύχθηκε χθές από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 26.250.000,00 ευρώ θα υλοποιηθεί μέσω Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, όπως, σωματεία, ιδρύματα, εταιρίες αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συνδικαλιστικές οργανώσεις και επαγγελματικές ενώσεις.
Προϋπόθεση για την ένταξη των φορέων στα προγράμματα είναι να εξειδικεύονται σε τομείς όπως το περιβάλλον ή ο πολιτισμός, να παρέχουν κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχιας και των διακρίσεων, ενώ προβλέπεται και η σύμπραξη φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, βάσει Μνημονίου Συνεργασίας (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα καθώς και ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) που βάσει καταστατικού υλοποιούν δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα στους οποίους θα εργάζονται οι άνεργοι με διάθεση από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Οι άνεργοι θα απασχοληθούν σε κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς (κοινωφελείς) τομείς όπως :
· έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών όπως βαφή, συντήρηση και καθαρισμός κοινόχρηστων κτηρίων, γηπέδων κλπ
· διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, ανακύκλωση, καθαριότητα παραλίων περιοχών, καθαρισμούς και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων κλπ
· προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως κατ’ οίκον κοινωνική μέριμνα και φροντίδα ηλικιωμένων, ΑμεΑ
· κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού,
· δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές και παιδιά, οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών,
· έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας,
· δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.α.