Παράδοση Ψηφίσματος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Φλώρινας από τον Πρόεδρο του Συλλόγου

Ημ/νία Ανάρτησης: 15 Δεκεμβρίου, 2022

Ψήφισμα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρέδωσε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μιχάλης Ρωμανίδης στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας Σωτήρη Βόσδου, την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2022.

Το Ψήφισμα αφορά την ένσταση των εκπαιδευτικών για το Σχέδιο Προϋπολογισμού του 2023, την άρνηση του Υ.ΠΑΙ.Θ. να μονιμοποιήσει τους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς, την εξίσωση του ωραρίου των Νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ολιγοθέσια Δημοτικά σχολεία με αυτά των υπόλοιπων εκπαιδευτικών και την κατάργηση των νόμων 4698/20 και 4823/21.

Ο Σύλλογος προχώρησε και σε τρίωρη στάση εργασίας, είτε τις τρεις τελευταίες ώρες του πρωινού κύκλου, είτε τις τρεις πρώτες του απογευματινού κύκλου που προκήρυξε ο Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας.

TAGGED: Φλώρινα,