Παράταση στις δηλώσεις αμοιβών για ελεύθερα επαγγέλματα – εμπορικές επιχειρήσεις

Ημ/νία Ανάρτησης: 26 Απριλίου, 2011

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής της οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και της προθεσμίας υποβολής της οριστικής δήλωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις, ανακοίνωσε με εξαιρετικά επείγουσα απόφασή του το υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα, παρατείνεται μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου, αντί της 29ης Απριλίου, η προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα.

Επίσης, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις που λήγει την 29η Μαΐου μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου.