Παράταση της διακοπής κυκλοφορίας στη διαδημοτική οδό Άνω Υδρούσας – Νυμφαίου

«Παράταση της διακοπής κυκλοφορίας στη διαδημοτική οδό Άνω Υδρούσας -Νυμφαίου».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
α) Τα άρθρα 9,10,44,47,48 και 52 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) μας τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα.
β) Την υπ’ αριθ. 6028/22/702996 από 03-04-2022 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Φλώρινας.
γ) Την υπ’ αριθ. 2501/1/630-α΄από 03-04-2022 Απόφασή μας (ΑΔΑ: 6Τ0Ω46ΜΤΛΒ-2Β8)
δ) Την υπ’ αριθ. 2501/1/630-β΄από 05-04-2022 Απόφασή μας (ΑΔΑ:ΩΤΣΟ46ΜΤΛΒ-5Δ9)
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, λόγω κατολίσθησης
ολόκληρου του οδοστρώματος, καθιστώντας την οδό ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ για την ασφαλή
διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο
– Την απαγόρευση κυκλοφορίας στην στη διαδημοτική οδό Άνω Υδρούσας – Νυμφαίου από
την 00:01 ώρα της 08-04-2022 και για χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση οριστικής
απόφασης από τους Δήμους Φλώρινας & Αμυνταίου.
ΑΡΘΡΟ 2ο- Οι Δήμοι Φλώρινας & Αμυνταίου παρακαλούνται για την ΑΜΕΣΗ διακοπή της κυκλοφορίας
στην προαναφερόμενη οδό, με την ΑΜΕΣΗ τοποθέτηση σταθερών εμποδίων και πινακίδων
σήμανσης για την έγκαιρη προειδοποίηση των χρηστών της οδού καθώς και την έκδοση
απόφασης μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας για όλο το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για
την αποκατάσταση της οδού.
– Επίσης προτείνεται η τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων εντός της πόλεως Φλώρινας,
ότι η οδός προς Νυμφαίο είναι ΚΛΕΙΣΤΗ, για την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών προς
αποφυγή ταλαιπωρίας.
ΑΡΘΡΟ 3ο

– Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας θα ισχύουν από την έκδοση της απόφασης, την
τοποθέτηση σήμανσης και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Αστυνομικός Υποδιευθυντής

Pin It

Αφήστε μια απάντηση