Παρουσίαση του Έργου “TherMaSheep: Εφαρμογή τεχνολογιών θερμογραφίας υπερύθρων ως μέσο ταχείας διάγνωσης υποκλινικής μαστίτιδας

Ημ/νία Ανάρτησης: 17 Νοεμβρίου, 2023

Παρουσίαση του Έργου “TherMaSheep: Εφαρμογή τεχνολογιών θερμογραφίας υπερύθρων (θερμική κάμερα) ως μέσο ταχείας διάγνωσης υποκλινικής μαστίτιδας: Βελτίωση ευζωίας και δεικτών παραγωγής σε αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις”

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, η παρουσίαση του έργου “TherMaSheep: Εφαρμογή τεχνολογιών θερμογραφίας υπερύθρων (θερμική κάμερα) ως μέσο ταχείας διάγνωσης υποκλινικής μαστίτιδας”, το οποίο υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) (κωδικός πράξης Μ16ΣΥΝ2-00202).

Στο έργο συνεργάζονται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η εταιρία Open Mellon, ο Συνεταιρισμός Αιγοπροβατοτρόφων Ελασσόνας και ο Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αιγοπροβατοτροφίας Περιοχής Αμύνταιου με στόχο τη βελτίωση της γαλακτοπαραγωγής και της ευζωίας των προβάτων καθώς και τη μείωση του κόστους διαχείρισης της μαστίτιδας μέσω της ταχείας και πρώιμης διάγνωσης με τη χρήση θερμικής κάμερας.

Την ημερίδα χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αιγοπροβατοτροφίας περιοχής Αμυνταίου, κ. Τιμόθεος Ιωαννίδης, αναφέρθηκε στη σημασία υλοποίησης του έργου στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στην αξία συμμετοχής συνεταιρισμών άμεσα συνδεδεμένων με τον αγροτικό και παραγωγικό τομέα σε αντίστοιχα έργα που συμβάλουν, μέσω της πιλοτικής εφαρμογής ορθών πρακτικών, στην διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και στη συνέχεια η Αντιδήμαρχος Αγροτικών Θεμάτων και Ταμίας της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), κ. Διαμαντούλα Κρητικού, τονίζοντας την σπουδαιότητα της συνεργασίας των τοπικών παραγωγών με ερευνητικούς φορείς.

Στη συνέχεια, η ομάδα του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, εκπροσωπούμενη από τον κ. Γιώργο Βαλιάκο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την κα. Κωνσταντίνα Τσοκανά, Διδάκτορα του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παρουσίασε το αντικείμενο, τους επιδιωκόμενους στόχους και τις μεθόδους υλοποίησης του έργου και απηύθυνε κάλεσμα στους παραγωγούς για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Ακολούθησε η παρουσίαση των κ. Παναγιώτα Καζάνα και Σοφία Τερματζίδου, Διδακτόρων του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εκπροσώπων της εταιρείας Heliades Farming Solutions, οι οποίες εστίασαν στους τρόπους διαχείρισης τόσο της υποκλινικής όσο και της κλινικής μαστίτιδας, και στη σωστή πρόληψη της νόσου. Αναφέρθηκαν στους κανόνες υγιεινής που πρέπει να εφαρμόζονται στις κτηνοτροφικές μονάδες και στα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι παραγωγοί για την αποφυγή εξάπλωσης της εν λόγω ασθένειας.

Το πρόγραμμα της ημερίδας ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του κ. Μάριου Λυσίτσα, Υποψήφιου Διδάκτορα του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σχετικά με την εργαστηριακή διάγνωση της μαστίτιδας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του εταιρικού σχήματος καθώς επίσης και τοπικοί παραγωγοί, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με το έργο και πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί στις κτηνοτροφικές τους μονάδες.

Thermasheep (1) (custom)Thermasheep 5 (custom)

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου:

https://thermasheep.gr/

TAGGED: Αμύνταιο,