ΠΕ: Καστοριάς Εγκεκριμένα εντομοκτόνα για τον καταρροικό πυρετό

Ημ/νία Ανάρτησης: 22 Αυγούστου, 2014

ktinotrofos-2
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ – ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ!!!
1) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

1.1. BUTOX 75 (Deltamethrin) Χρόνοι Αναμονής: Βοοειδή: Κρέας 18 ημέρες, Γάλα: 0 ημέρες
Πρόβατα: Κρέας 1 ημέρα Γάλα: 12 ώρες
Οδηγίες χρήσης : Υγρό για επιχύσεις (pour on method) στη ράχη των ζώων.
Επανάληψη κάθε 5 εβδομάδες

1.2. COOPERTIX (Cyaothrin) Βοοειδή: Κρ. 3 ημέρες, Γ. 0 ημέρες
Α/Π : να μην χρησιμοποιείται σε γαλακτοπαραγωγά ζώα
Οδηγίες χρήσης : Υγρό για επιχύσεις κατά μήκος της ράχης των ζώων
Επανάληψη κάθε 2 εβδομάδες

1.3. ECTOPOR (Cypermethrin) Βοοειδή: Κρ. 4 ημέρες, Γ. 48 ώρες
Α/Π: Κρ. 4 « Γ. 96 ώρες
Οδηγίες χρήσης : Υγρό για επιχύσεις κατά μήκος της ράχης των ζώων
Επανάληψη κάθε 2 εβδομάδες
1.3.1 ECTOFLY 12,5mg/ml POUR.ON.SO ( Cypermethrin) για πρόβατα.
Κρ. 8 ημέρες, όχι σε γαλακτοπαραγωγά ζώα. Ασφαλές για εφαρμογή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, έως 2 εβδομάδες προ του αναμενόμενου τοκετού
1.4. CYPOR (Cypermethrin)

Οδηγίες χρήσης : Υγρό για επιχύσεις κατά μήκος της ράχης των ζώων
Επανάληψη κάθε 7 εβδομάδες
Παρατηρήσεις : Ιδιαίτερα αποτελέσματα στα πρόβατα.

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube
TAGGED: Καστοριά,