Π.Ε Καστοριάς εξετάσεις για απόκτηση επαγγελματικής άδειες εγκαταστάσεων Ηλεκτρολόγων

Ημ/νία Ανάρτησης: 2 Απριλίου, 2012

Από το τμήμα Επαγγέλματος, της Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται ανακοίνωση για τη διενέργεια εξετάσεων για απόκτηση επαγγελματικής άδειες εγκαταστάσεων Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτροσυγκολλητών και Πρακτικών Μηχανικών την Πέμπτη και Παρασκευή στις 26 και 27 Απριλίου 2012, ώρα 08:30 στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 

Ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών για τους έχοντες το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις ορίζεται από 02-04-2012 έως 19-04-2012