Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο

Ημ/νία Ανάρτησης: 19 Φεβρουαρίου, 2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Πρόσκληση Συμμετοχής
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + Action: KA2: Artful Leadership: developing the new generation of servant leaders through arts
(Project Νο: 2015-1-PT01-KA203-013106, website: http://www.artfulleader.eu/), το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο. Στόχος είναι η κατάρτιση των επιμορφούμενων στο μοντέλο της υπηρετικής ηγεσίας συμμετέχοντας σε δραστηριότητες (δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως) που βασίζονται στη μάθηση μέσα από τις τέχνες.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τρεις τρίωρες δια ζώσης συνεδρίες και κάποιες εξ’ αποστάσεως ασύγχρονες δραστηριότητες που καλούνται να διεκπεραιώσουν οι συμμετέχοντες. Η παρουσία είναι υποχρεωτική σε όλες τις φάσεις του σεμιναρίου.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο σεμινάριο, που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα Παρασκευή 2/3/2018 έως την Παρασκευή 16/3/2018, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέχρι και την Τρίτη 27/2/2018. Το σεμινάριο θα ξεκινήσει την Παρασκευή 2/3/2018 στις 5:00μμ με την πρώτη δια ζώσης συνεδρία και προβλέπεται να έχει διάρκεια 3 ώρες. Το πρόγραμμα
του σεμιναρίου θα αποσταλεί στους επιλεχθέντες.

Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων είναι 25. Επιδίωξη της ερευνητικής ομάδας είναι οι συμμετέχοντες να αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού στόχου, που είναι στελέχη εκπαίδευσης (σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι), στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες και διοικητικά στελέχη δημόσιων οργανισμών. Θα τηρηθεί σειρά

προτεραιότητας και η επιλογή θα γίνει με ποσόστωση μετά από αξιολόγηση των
αιτήσεων. Θα προηγηθούν οι συμμετέχοντες του workshop με τίτλο «Future
Foreknowledge», που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2016 και της επιμορφωτικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017.

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Μπράτιτσης Θαρρενός
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Νηπιαγωγών ΠΔΜ

TAGGED: Εκπαίδευση, Φλώρινα,