Πέντε έργα ύψους 10.000.000 ευρώ που αφορούν την ΠΕ Καστοριάς, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Γιώργος Δακής

SONY DSC
Πέντε έργα ύψους 10.000.000 ευρώ που αφορούν την ΠΕ Καστοριάς, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής
έντε έργα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς με κομβικό σημείο αναφοράς το Δήμο Νεστορίου, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής παρουσία των Αντιπεριφερειάρχών Δημήτρη Σαββόπουλου και Φιλώτα Ταλίδη, του Δημάρχου Νεστορίου Χρήστου Γκοσλιόπουλου και των εκπροσώπων των αναδόχων εταιρειών.

Ειδικότερα αυτά είναι:

α) Η «Κατασκευή της Επαρχιακής Οδού 12 στο τμήμα Πεύκο – Λιανοτόπι», προϋπολογισμού 7.300.000,000 ευρώ, το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες οδοποιίας και βελτίωσης της χάραξης οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά του δρόμου Πεύκο – Λιανοτόπι, με τις ελάχιστες απαιτούμενες παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο. Επίσης, θα απαιτηθούν τεχνικά έργα οδοποιίας όπως: γέφυρα στον ποταμό Αλιάκμονα ανοίγματος 11,50 m, τριγωνικές επενδεδυμένες τάφροι, τοίχοι αντιστήριξης, εγκιβωτισμένοι με σκυρόδεμα σωληνωτοί αγωγοί με τεχνικά εισόδου εξόδου, κιβωτοειδές οχετοί, συρματοκιβώτια. Τέλος, προβλέπεται να γίνει τοποθέτηση πινακίδων, στηθαίων ασφαλείας και σιδηρών κιγκλιδωμάτων σε επικίνδυνες θέσεις και σε θέσεις φρεατίων σωληνωτών και κιβωτοειδών οχετών και διαγράμμιση οδοστρώματος.SONY DSC

β) Η «Αποκατάσταση Καθιζήσεων – Τοποθέτηση Στηθαίων Ασφαλείας– Σημάνσεις – Συντηρήσεις» στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της ΠΕ Καστοριάς, προϋπολογισμού 229.500,000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Το έργο αφορά τη συντήρηση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Καστοριάς, τυχόν ελλείψεις σήμανσης, αντικατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας, κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων και συντήρηση οδοποιίας, σε διάφορα σημεία της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς όπως: Ζευγοστάσιο, Κολοκυνθού, Κοτύλη, Νεστόριο, Πεύκο, Πευκόφυτο, Τρίλοφο-Φούσια, Απόσκεπο-Χάνι Μπιρίκι, Καλοχώρι-Πτεριά, Πολυάνεμο, Κεφαλάρι, Τοιχιό, Πολυκέρασο, Βίτσι.

γ) Η «Οδοποιία Περιφερειακής Οδού Κοτύλης», προϋπολογισμού 142.350,00 €, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Το έργο αποσκοπεί στην αποκατάσταση και βελτίωση των χαρακτηριστικών της οδού περί την Κοινότητα της Νέας Κοτύλης μέχρι την διασταύρωση Χρυσής. Περιλαμβάνονται διάφορες εργασίες όπως: άρση καταπτώσεων, διαμόρφωση πρανών καθαρισμός τάφρων απορροής όμβριων, αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας, κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού για την αντικατάσταση υπάρχοντος κατεστραμμένου σωληνωτού τεχνικού, διευθέτηση της κοίτης του ποταμού που είναι δίπλα στην οδό, καθαρισμοί σωληνωτών τεχνικών σε διάφορες θέσεις, κατασκευή αναβαθμών για την συγκράτηση φερτών υλικών καθώς και κρασπεδόρειθρων σε διάφορες θέσεις, με σκοπό τον έλεγχο των όμβριων υδάτων του καταστρώματος της οδού, προς αποφυγή της διάβρωσης του πρανούς.

Ακόμη, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε τις Προεγκρίσεις Δημοπράτησης δύο υποέργων, του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρική και Περιβαλλοντική προστασία ρεμάτων οικισμών Δήμου Νεστορίου», τα οποία θα υλοποιηθούν με Κύριο τον Δήμο Νεστορίου και Φορέα Υλοποίησης την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Αυτά αφορούν:
α) Την «Διευθέτηση του ρέματος Επταχωρίου», προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ. Αντικείμενο του υποέργου είναι η κατασκευή τεχνικών έργων αντιστήριξης του πρανούς και διευθέτησης της κοίτης του ρέματος Επταχωρίου, σε δύο επιμέρους τμήματα του ρέματος στο ανατολικό και το δυτικό τομέα του οικισμού, συνολικού μήκους 1.273,86μ εντός των εγκεκριμένων ορίων του οικισμού.
β) Την «Αντιπλημμυρική και Περιβαλλοντική προστασία του ρέματος Κομνηνάδων». προϋπολογισμού 900.000,00 ευρώ. Αντικείμενο αυτού του υποέργου είναι η κατασκευή τεχνικών έργων αντιστήριξης του πρανούς και διευθέτησης της κοίτης του ρέματος Κομνηνάδων, σε τμήμα μήκους περίπου 422μ εντός των εγκεκριμένων ορίων του οικισμού.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής έκανε εκτενή αναφορά στη σημαντικότητα των έργων για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Νεστορίου, σημειώνοντας ότι: «Για εμάς τα σύνορα αποτελούν πηγή περηφάνιας καθώς είναι η απαρχή της σύγχρονης Ελλάδας. Πολιτική μας βούληση είναι να χρηματοδοτούμε έργα που θα στηρίζουν τους κατοίκους των ακριτικών μας περιοχών, που φυλάνε Θερμοπύλες κόντρα στις αντιξοότητες που δημιούργησε η οικονομική κρίση. Παρά την ένδεια πόρων, αξιοποιούμενο με τον καλύτερο τρόπο τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Τις ευχαριστίες στον Περιφερειάρχη Γιώργο Δακή και τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλο εξέφρασε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Νεστορίου, Χρήστος Γκοσλιόπουλος, «για όλο αυτό το τεράστιο έργο», όπως το χαρακτήρισε, που συντελείται στην περιοχή του.

«Τα έργα γίνονται στοχευμένα από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και αναμένεται να συμβάλλουν τόσο στην βελτίωση των υποδομώ,ν όσο και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς» τόνισε χαρακτηριστικά, ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση