Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Έλεγχος στεγανότητας δικτύου και δεξαμενής πυρόσβεσης στο κτήριο του Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Έλεγχος στεγανότητας δικτύου και δεξαμενής πυρόσβεσης, έλεγχος δικτύου πυρανίχνευσης και
των συσκευών τους, στο κτήριο του Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης

Την σύμβαση του έργου: «Έλεγχος στεγανότητας δικτύου και δεξαμενής πυρόσβεσης, έλεγχος δικτύου πυρανίχνευσης και των συσκευών τους, στο κτήριο του Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να γίνει η επιθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος πυρανίχνευσης (πυρανιχνευτές, κομβία αναγγελίας κινδύνου, σειρήνες συναγερμού, πίνακες πυρανίχνευσης) από Ηλεκτροτεχνίτη με την συνδρομή Ηλεκτρολόγου μηχανικού Τ.Ε. ή Π.Ε., ώστε να διαπιστωθεί ότι ένα προς ένα όλα τα όργανα και συσκευές λειτουργούν.

Επίσης θα γίνει η επιθεώρηση του συστήματος πυρόσβεσης των υπογείων χώρων (δίκτυο σωληνώσεων, δεξαμενές νερού, αντλητικά συγκροτήματα κ.λ.π.) για να διαπιστωθεί εάν σήμερα λειτουργούν, εάν τυχόν υπάρχουν διαρροές και να καταγραφούν οι απαιτούμενες επεμβάσεις, από Υδραυλικό με την συνδρομή Ηλεκτρολόγου μηχανικού Τ.Ε. ή Π.Ε.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 9.500,00 € με Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση