ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

Ημ/νία Ανάρτησης: 22 Μαρτίου, 2012

energeiakes_kalliergies

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

 

Α

πό το Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το αριθ. 17612/29-2-2012 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στις ενεργειακές καλλιέργειες θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία για την αποτελεσματικότητα των ενδεικνυόμενων διοικητικών ελέγχων:

  1. Οι συμβάσεις παράδοσης πρώτης ύλης μεταξύ γεωργών και μεταποιητών πρέπει να έχουν κατατεθεί στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων μέχρι τις 15 Μαϊου 2012, δηλαδή την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Συστήματος (Ο.Σ), όπου και δηλώνονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ενεργειακών καλλιεργειών.
    1. Οι γεωργοί δηλώνουν υποχρεωτικά σε κάθε αγροτεμάχιο που καλλιεργούν με ενεργειακά φυτά το 2012 (Κωδικοί Ομάδων Καλλιέργειας 16 και 16.1): α) την επωνυμία του μεταποιητή με τον οποίο έχουν συνάψει σύμβαση για την έκταση και καλλιέργεια του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου, και β) τον αριθμό και ημερομηνία της σύμβασης προκειμένου τα στοιχεία να είναι έγκυρα για να ληφθούν υπόψη στην κατανομή βιοντίζελ.
    2. Δεν απαιτείται, εκ μέρους των μεταποιητών, η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των συμβάσεων.

 

Για το Νομό Καστοριάς, οι συμβάσεις παράδοσης πρώτης ύλης κατατίθενται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στο Διοικητήριο, 1ος όροφος, γραφείο 4 (κα Γιασεμή Ευαγγελία) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.