Πληρωμές ύψους έως και 35 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους των ορεινών περιοχών

Ημ/νία Ανάρτησης: 9 Απριλίου, 2013

Πληρωμές ύψους έως και 35 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους των ορεινών περιοχών (Άρθρο 68 και deminimis) πριν το Πάσχα

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει ότι μετά τους ελέγχους που πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε όσους κτηνοτρόφους (αιγοπροβατοτρόφους και βοοτρόφους) των ορεινών περιοχών υπέβαλαν έγκαιρα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, θα καταβληθεί πριν το Πάσχα και συγκεκριμένα την εβδομάδα από 22 έως 26 Απριλίου 2013.

Οι ενισχύσεις αφορούν τους παραγωγούς ορεινών περιοχών για τις κατηγορίες :

$1ü      Α) αιγοπρόβειου κρέατος,

$1ü      Β) βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις θηλάζουσες αγελάδες  

$1ü      Γ) μοσχίδων αναπαραγωγής

Στους παραπάνω, πέραν των αρχικά προβλεπόμενων ποσών, περιλαμβάνονται, όπως έχει ανακοινωθεί από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσαυτάρη, και τα επιπλέον ποσά ενίσχυσης  στο πλαίσιο του deminimis ύψους 7.500.000 €.

Δηλαδή, το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί, για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις  επιλεξιμότητας και δεν παρουσιάζουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά, θα ανέλθει  στα 35.000.000 €.

Με αφορμή την πληρωμή αυτή και την ολοκλήρωση της καταβολής του deminimisκαι στις 4 κατηγορίες κτηνοτρόφων ( α) αιγοπροβατοτρόφοι και βοοτρόφοι πεδινών περιοχών, β) πτηνοτρόφοι, γ) χοιροτρόφοι και δ) αιγοπροβατρόφοι και βοοτρόφοι των ορεινών περιοχών) ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Συνεπείς με την πολιτική μας για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, ολοκληρώνουμε τις πληρωμές με βάση τον προγραμματισμό που έχουμε εξαγγείλει. Η πληρωμή αυτή αποτελεί στήριγμα για την πλειοψηφία των ορεινών κτηνοτρόφων, ώστε να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που περνούν από την αύξηση της τιμής των ζωοτροφών που αποτέλεσε και τη βάση διεκδίκησης από την Ε.Ε των χρημάτων του μηχανισμού deminimis.

Η ενίσχυση αυτή κρίνεται ουσιώδης, λίγο πριν το Πάσχα και την κορύφωση της γαλακτοκομικής περιόδου.

Απευθυνόμενος στους κτηνοτρόφους, τους πληροφορώ ότι με τις διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες για τη νέα ΚΑΠ δύο σημαντικά θέματα που έχουν σχέση με τους κτηνοτρόφους εξελίχθηκαν θετικά, πράγμα που σημαίνει ότι θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας μας. Για τη χώρα μας συζητήθηκε θετικά το θέμα του ορισμού των βοσκοτόπων περιλαμβάνοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ξυλώδους και φρυγανώδους βλάστησης και παράλληλα αυξήθηκε το ποσό των συνδεδεμένων ενισχύσεων στο 7% με προοπτική περαιτέρω αύξησης με τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτές οι δύο εξελίξεις θα βοηθήσουν τη στρατηγική μας επιλογή για αναβάθμιση της κτηνοτροφικής παραγωγής στη  χώρα μας.

 

Κατά συνέπεια τους καλώ να προετοιμάζονται από σήμερα για την υλοποίηση αυτού του στόχου αξιοποιώντας και τα παραπάνω κονδύλια, για τη διατήρηση  των κατάλληλα επιλεγμένων θηλυκών ζώων, ώστε μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες σήμανσης, χρήσης μεθόδων πρόληψης και εξυγίανσης να βοηθήσουν στην ποσοτική, αλλά και στην ποιοτική αναβάθμιση της κτηνοτροφικής παραγωγής στη χώρα μας, που τόσο ανάγκη έχει η ελληνική οικονομία». 

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..