Πως αναπροσαρμόζονται οι μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων στα 8μηνα στην ΔΕΗ Α.Ε

Ημ/νία Ανάρτησης: 16 Ιανουαρίου, 2018

Πως αναπροσαρμόζονται οι μηνιαίες αποδοχές των συναδέλφων στα 8μηνα μετά την σημερινή απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΗ Α.Ε

Δικαίωση του συνδικάτου.

Ως έμπρακτη αναγνώριση του έργου που προσφέρουν οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οχτάμηνης διάρκειας, το συνδικάτο από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το ζήτημα σχετικά με την καταβολή του επιδόματος δώρου, το ανέδειξε (με κινητοποιήσεις στους χώρους εργασίας και πρωτοβουλίες) απαιτώντας τα αυτονόητα με πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση.
Η σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους ΔΕΗ Α.Ε, δικαιώνει απόλυτα το συνδικάτο στην σχετική του προσπάθεια και πλέον βρίσκεται στην ευχάριστη θέση θα ανακοινώσει ότι το σημερινό συμβούλιο αποφάσισε την αναπροσαρμογή των μηνιαίων αποδοχών των συναδέλφων ως εξής:

Οι προσλαμβανόμενοι από 1.1.2018 σε θέσεις:

 Υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα λαμβάνουν μηνιαίο μισθό (μικτά) 700 ευρώ, αντί 644.69 ευρώ
 Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εκτός τεχνιτών) 750ευρώ, αντί 687,71 ευρώ
 Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τεχνιτών) 800 ευρώ, αντί 750,18 ευρώ
 Τεχνολογικής εκπαίδευσης 850 ευρώ, αντί 791,21 ευρώ
 Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 900 ευρώ αντί 826,37 ευρώ και
 Διπλωματούχων μηχανικών ΠΕ 1050 ευρώ αντί 949,45 ευρώ
Όσοι εκ των άνω εργαζομένων προσλήφθηκαν από 1.5.2017 και εντεύθεν, θα λάβουν αναδρομικά, για κάθε μήνα απασχόλησής τους ως 31.12.2017 τριάντα ευρώ μεικτά. Κατά τα λοιπά (επιδόματα εορτών- άδειας-προσαυξήσεις) εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Για μία ακόμα φορά οι εξελίξεις αποδεικνύουν περίτρανα ότι με ομοψυχία και συνεργασία μπορούμε να καταφέρουμε πολλά.
Η διαχρονική πορεία του συνδικάτου επί της λογικής «η ισχύς εν τη ενώσει», είχε θετικά και καθοριστικά αποτελέσματα και σε αυτή τη λογική θα πορευθούμε και στη συνέχεια για το καλό: των εργαζόμενων, της επιχείρησης, των καταναλωτών.

TAGGED: ΔΕΗ, Δυτική Μακεδονία,