Πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα στις 12-02-2013 διμερής συνάντηση των εταίρων του Έργου AGROMETEOROLOGY

ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα στις 12-02-2013 διμερής συνάντηση των εταίρων του Έργου AGROMETEOROLOGY

 

Πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα στις 12-02-2013 διμερής συνάντηση των εταίρων του Έργου AGROMETEOROLOGY που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας 2007-2013. To έργο προϋπολογισμού 460.000€, χρηματοδοτείται κατά 75%  από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από  Εθνικούς πόρους. Στόχος του έργου είναι η εγκατάσταση Αγρομετεωρολογικού δικτύου στις περιοχές Φλώρινας και Αργυροκάστρου για την υποστήριξη των καλλιεργειών των δυο περιοχών.

Το δίκτυο θα έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των τοπικών εδαφοκλιματικών παραμέτρων, που επηρεάζουν την ανάπτυξη των καλλιεργειών και θα παρέχει στους αγρότες πληροφόρηση και οδηγίες για την ενδεδειγμένη αντιμετώπιση φυτοπαθολογικών προβλημάτων. Διαχειριστής των δικτύων και για τις δυο περιοχές θα είναι το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας το οποίο και θα στηρίξει επιστημονικά το έργο.

Στα αναμενόμενα οφέλη για τους αγρότες των δυο περιοχών συγκαταλέγονται:

-ο περιορισμός της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην κατάλληλη χρονική στιγμή ώστε η χρήση τους να είναι αποτελεσματική.

-ο περιορισμός της έκθεσης των καλλιεργητών σε φυτοφάρμακα με την αλόγιστη και άσκοπη χρήση τους.

-η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων και με μειωμένο κόστος φυτοπροστασίας

-η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων των δυο περιοχών
-η ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας επ ωφελεία και των δύο πλευρών.
Όπως δήλωσε ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής Παπαδόπουλος Ιωάννης που είναι επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, στην περιοχή της Φλώρινας το δίκτυο θα καλύψει την περιοχή της Πρέσπας και θα υποστηρίξει την καλλιέργεια του φασολιού. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η μελέτη των δικτύων και είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την εγκατάσταση των αγρομετεωρολογικών σταθμών. Για τις ανάγκες του έργου θα δημιουργηθεί δικτυακός τόπος με ελεύθερη πρόσβαση στους καλλιεργητές μέσα από τον οποίο θα τους παρέχονται οδηγίες για το είδος και τον κατάλληλο χρόνο των πρακτικών που θα πρέπει να ακολουθήσουν.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση