Πραγματοποιήθηκε στην Φλώρινα η 2η συνάντηση εργασίας του έργου Combine2protect

Πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση εργασίας (2nd Working meeting) του έργου Combine2protect που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Interreg-IPA CBC CCI 2014 TC 16 15CB 009 στις 29-30/05/2019 στο ξενοδοχείο “Lingos” στην Φλώρινα. Στην συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Κέντρου Ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Περιφέρειας της γείτονος χώρας (επικεφαλής εταίρος), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, των Κρατικών Ελεγκτών Περιβάλλοντος, της Διαχειριστικής Αρχής των προγραμμάτων Interreg και υπεύθυνοι υλοποίησης των έργων. Παρουσιάστηκε η εξέλιξη του προγράμματος από όλους τους εταίρους, καθώς και τα θέματα που προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των δράσεων του έργου.

Συγκεκριμένα συζητήθηκε η πορεία των 4 πακέτων εργασίας (WP2, WP3, WP4, WP5) που αφορούν:

• Την ανάπτυξη της διαδικτυακής χωρικής βάσης δεδομένων WEB-GIS.
• Tη συγγραφή του βιβλίου διαχείρισης των προστατευόμενων διασυνοριακών περιοχών.
• Tην εμπορική σήμανση των προϊόντων και υπηρεσιών των προστατευόμενων περιοχών.
• Τα τεχνικά έργα διαχείρισης βοσκοτόπων και νερών στην Πρέσπα.
Η συνάντηση οργανώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (PB4).

Ο Υπεύθυνος έργου

Pin It

Αφήστε μια απάντηση