ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Νοεμβρίου, 2011

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ορίστηκε ως ημερομηνία διενέργειας της πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδοντοτεχνιτών για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας οδοντοτεχνίτη η 26η Νοεμβρίου 2011.

Η πρακτική εξέταση θα πραγματοποιηθεί στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας- Εργαστήρια Τ.μ. Οδοντικής Τεχνολογίας( Αγίου Σπυρίδωνα 24, Αιγάλεω) από 9 π.μ. – 15 μ.μ.

Ειδικότερα:

α). Οι υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα αρχίζουν από Α έως και Λ θα εξετασθούν από 9π.μ.-12π.μ.

β). Οι υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα αρχίζουν από Μ έως και Χ θα εξετασθούν από 12μ.μ.-15μ.μ.

Οι υποψήφιοι κατά την πρακτική εξέταση θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα εργαλεία και υλικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 6 της αριθμ.Υ7γ/ΓΠ/οικ.83272/21-7-11 Υπουργικής Απόφασης.

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..