Πρόγραμμα Ανάλυσης Εδαφών Αγροτεμαχίων και Φυλλοδιαγνωστικής στην ΠΕ Καστοριάς

Ημ/νία Ανάρτησης: 22 Απριλίου, 2013

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε.), θα εφαρμόσει το Πρόγραμμα Ανάλυσης Εδαφών Αγροτεμαχίων και Φυλλοδιαγνωστικήςστην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή συμβουλών ορθής λίπανσης προς τους αγρότες με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής,  τη βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος από την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν κυρίως αγροτεμάχια με δυναμικές καλλιέργειες.


Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα με τον αντίστοιχο πίνακα με τα προς ένταξη αγροτεμάχια και να την υποβάλουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 από Δευτέρα 15-4-2013 μέχρι και την Παρασκευή 17-5-2013.

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει και με Fax (2467024460)  ή ηλεκτρονικά στο email της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητα Καστοριάς  d.aok@kastoria.pdm.gov.gr