Πρόγραμμα Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων εγκεκριμένες προτάσεις της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 5 Οκτωβρίου, 2011

Πρόγραμμα Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων: χρήσιμα συμπεράσματα από τις εγκεκριμένες προτάσεις της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκαν προς ένταξη και χρηματοδότηση 39 έργα από ισάριθμες επιχειρήσεις συνολικού προϋπολογισμού €5.377.311,80 και αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγησης) € 2.507.143,76 .
Λόγω υπερκάλυψης της αρχικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης των € 750.000 εγκρίθηκε στις επιχειρήσεις συνολική επιπλέον δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση)  €1.757.143,76 (επιπλέον κονδύλια σε ποσοστό   περίπου 230%) για τις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.
Εγκρίθηκε για ένταξη και χρηματοδότηση το 97,5 % των προτάσεων που υποβλήθηκαν από ισάριθμες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Από τις 40 προτάσεις που υποβλήθηκαν εντάχθηκαν οι 39!).   Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός των προτάσεων (έργων) που εγκρίθηκαν για ένταξη και χρηματοδότηση αποτελεί το 90,91% του αρχικά υποβληθέντος προϋπολογισμού. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση καταγράφεται στο Νομό Καστοριάς (12,87%).Ο Νομός με τις περισσότερες εγκεκριμένες προτάσεις είναι ο Νομός Καστοριάς με 22  προτάσεις (56% επί των  εγκεκριμένων) συνολικού προϋπολογισμού €2.989.138,69  και αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγησης) €1.411.932,36.  Ως προς το μέγεθος της επιχείρησης κυριαρχούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με 21 εγκεκριμένες προτάσεις και ποσοστό 53,85% επί των εγκεκριμένων, συνολικού προϋπολογισμού €1.949.535,19 και αναλογούσας Δημόσιας Χρηματοδότησης (επιχορήγηση) €932.767,73.ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
Σε σχέση με την εξαγωγική δραστηριότητα 37 επιχειρήσεις(ποσοστό 94,87% επί των εγκεκριμένων), συνολικού προϋπολογισμού €5.204.278,45 και αναλογούσας Δημόσιας Χρηματοδότησης (επιχορήγηση) €2.435.278,75 έχουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα ενώ μόλις 2 επιχειρήσεις συνολικού προϋπολογισμού €173.033,35 και αναλογούσας Δημόσιας Χρηματοδότησης (επιχορήγηση) €77.865,01 θα ξεκινήσουν για πρώτη φορά την εξαγωγική τους δραστηριότητα στο πλαίσιο του προγράμματος.
Εγκρίθηκαν 3 συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού €933.534,49 και αναλογούσας Δημόσιας Χρηματοδότησης €1.867.068,9 Οι δύο εξ’ αυτών αφορούν στον τομέα της γούνας.
Σε σχέση με του κλάδους δραστηριότητας την πρώτη θέση καταλαμβάνει σε αριθμό έργων και προϋπολογισμό ο κλάδος της κατασκευής ένδυσης (ΚΑΔ 14) και ειδικότερα ο τομέας της γούνας με 29 προτάσεις (74,36 % επί των εγκεκριμένων προτάσεων-έργων) συνολικού προϋπολογισμού 3.565.272,69€ (66,3% επί συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού) και αναλογούσας Δημόσιας Χρηματοδότησης (επιχορήγηση) €1.691.612,16 .