Πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων σε Τρίτεκνες και Πολύτεκνες Μητέρες του ΟΠΕΚΑ (ΟΓΑ) έτους 2020

Πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων σε Τρίτεκνες και Πολύτεκνες Μητέρες
του ΟΠΕΚΑ (ΟΓΑ) έτους 2020


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :
Τρίτεκνες και Πολύτεκνες μητέρες , που κατά τον χρόνο δημιουργίας του αρχείου δικαιούχων:
• είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2019) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής.
• έχουν, οι μεν τρίτεκνες μητέρες, 3 τέκνα, οι δε πολύτεκνες, τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:
• Τρίτεκνες μητέρες  700€
• Πολύτεκνες μητέρες  1000€

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
1) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς της δικαιούχου.
2) Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. θεωρημένα- σε ισχύ (Όλων των μελών)
3) Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο)
(τέκνα άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην Ελλάδα).
4) Βεβαίωση Σπουδών (τέκνα άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε ΙΕΚ στην Ελλάδα για τα
οποία δεν εκδίδεται πάσο).
5) ΑΦΜ (συζύγων)
6) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης με το όνομα της δικαιούχου
7) Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό και την επιμέλεια των τέκνων
(αφορά διαζευγμένες ή εν διαστάσει μητέρες)
8) ΑΜΚΑ (Όλων των μελών)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :
Από 01/06/2020 έως 26/06/2020 στα Κ.Ε.Π. Δ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ :
-Ειδικά για φέτος , λόγω του κορωνοϊού, απαιτείται να προηγηθεί τηλεφωνική επαφή με το ΚΕΠ της περιοχής σας, για ραντεβού.

-Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνο από τη δικαιούχο τρίτεκνη ή πολύτεκνη μητέρα,
ενώ σε περίπτωση αδυναμίας αυτής, μπορεί να υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο μόνο με νόμιμη εξουσιοδότηση.
Ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση παρακαλούμε τους πολίτες να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας τους.
 Τηλέφωνα ΚΕΠ Αμυνταίου:2386350500,501,502-Φιλώτα: 2463350801,802-Αετού : 2386350222-Λεχόβου: 2386050510- Βαρικού: 2463351000

Pin It

Αφήστε μια απάντηση