Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα οι προθεσμίες παρατείνονται

Ημ/νία Ανάρτησης: 25 Απριλίου, 2012

ΠΕΡ. IΝΕ ΓΣΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ ανακοινώνει ότι κατόπιν υποδείξεως του ΑΣΕΠ αναστέλλονται οι διαδικασίες επιλογές και πρόσληψης ωφελουμένων στο πρόγραμμα «Δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας» του «Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» μέχρι την διενέργεια εκλογών.

 

Όλες οι προθεσμίες που προβλέπονται στην οικεία πρόσκληση, παρατείνονται κατά ίσο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ημερών.

 

 

 

 

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..