Προγραμματισμένες Διακοπές Ηλεκτροδότησης σε τμήμα της πόλης και τοπικές κοινότητες του δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 21 Φεβρουαρίου, 2023