Προγραμματισμένη Διακοπή Ηλεκτροδότησης σε Τοπικές Κοινότητες του δήμου Φλώρινας την Πέμπτη

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Ιουλίου, 2022