Προγραμματισμένη Διακοπή Ηλεκτροδότησης στον δήμο Πρεσπών την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 16 Φεβρουαρίου, 2023