Προκήρυξη Πρωταθλήματος Α΄ Φάσης Αθλοπαιδιών Λυκείων της ΠΕ Φλώρινας Σχολικού Έτους 2012-2013»

Ημ/νία Ανάρτησης: 6 Φεβρουαρίου, 2013

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Την Α΄Φάση των σχολικών αγώνων Λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

για τα ομαδικά αθλήματα Ποδοσφαίρου (συμπεριλαμβανομένου του γυναικείου),

Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης και Χειροσφαίρισης ως εξής:

Π  Ο  Δ  Ο  Σ  Φ  Α  Ι  Ρ  Ο

Ομάδες δέκα επτά (17) ατόμων

Διάρκεια αγώνα δύο (2) ημίχρονα των τριάντα πέντε (35΄) λεπτών

Α Γ Ο Ρ Ι ΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΓΗΠΕΔΟ

ΟΜΑΔΑ 1

ΟΜΑΔΑ 2

ΑΓΩΝΑΣ

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

10:00

ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ

1ο ΓΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΠΑΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

12:00

ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ

2ο ΓΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3Ο ΓΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

12:00

ΔΑΚ     ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΓΕΛ  ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΝΙΚ 2

3

 

Τ Ε Λ Ι Κ Ο Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΓΗΠΕΔΟ

ΟΜΑΔΑ 1

ΟΜΑΔΑ 2

ΑΓΩΝΑΣ

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

12:00

ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΝΙΚ 1

ΝΙΚ 3

4

Κ Ο  Ρ Ι Τ Σ Ι ΩΝ

(ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ 1Ο ΓΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗ Β΄ΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΝΑ ΣΤΗΝ Α΄ΦΑΣΗ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΓΗΠΕΔΟ

ΟΜΑΔΑ 1

ΟΜΑΔΑ 2

ΑΓΩΝΑΣ

 

 

 

1ο ΓΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

————————

———

Κ Α Λ Α Θ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Σ Η

Ομάδες δώδεκα (12) ατόμων

Διάρκεια αγώνα τέσσερις (4) περίοδοι των οκτώ (8΄) λεπτών

Α Γ Ο Ρ Ι ΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΓΗΠΕΔΟ

ΟΜΑΔΑ 1

ΟΜΑΔΑ 2

ΑΓΩΝΑΣ

Πέμπτη  7 Φεβρουαρίου 2013

10:00

ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1ο ΓΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2ο ΓΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1

 

Τ Ε Λ Ι Κ Ο Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΓΗΠΕΔΟ

ΟΜΑΔΑ 1

ΟΜΑΔΑ 2

ΑΓΩΝΑΣ

Τρίτη,  12 Φεβρουαρίου 2013

12:00

ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΝΙΚ 1

ΓΕΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

2

Κ Ο  Ρ Ι Τ Σ Ι ΩΝ

Τ Ε Λ Ι Κ Ο Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΓΗΠΕΔΟ

ΟΜΑΔΑ 1

ΟΜΑΔΑ 2

ΑΓΩΝΑΣ

Τρίτη,  12 Φεβρουαρίου 2012

10:00

ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2Ο ΓΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΓΕΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

1

 


Χ Ε Ι Ρ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Σ Η

Ομάδες δεκατεσσάρων (14) ατόμων

Διάρκεια αγώνα δύο (2) ημίχρονα των είκοσι πέντε (25΄) λεπτών

Α Γ Ο Ρ Ι Ω Ν

Τ Ε Λ Ι Κ Ο Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΓΗΠΕΔΟ

ΟΜΑΔΑ 1

ΟΜΑΔΑ 2

ΑΓΩΝΑΣ

 

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

 

12:00

ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΓΕΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

1ο  ΓΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1

Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Ι Ω Ν

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΓΗΠΕΔΟ

ΟΜΑΔΑ 1

ΟΜΑΔΑ 2

ΑΓΩΝΑΣ

Δευτέρα , 18 Φεβρουαρίου 2013

10:00

ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2ο ΓΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΠΑΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1

 

Τ Ε Λ Ι Κ Ο Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΓΗΠΕΔΟ

ΟΜΑΔΑ 1

ΟΜΑΔΑ 2

ΑΓΩΝΑΣ

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

10:00

ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΓΕΛ ΦΙΛΩΤΑ

ΝΙΚ 1

2

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Ομάδες δώδεκα (12) ατόμων

Διάρκεια αγώνα δύο (2) νικηφόρα set των είκοσι πέντε (25) πόντων

Α Γ Ο Ρ Ι Ω Ν

(ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΓΕΛ ΦΙΛΩΤΑ ΣΤΗ Β΄ΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΝΑ ΣΤΗΝ Α΄ΦΑΣΗ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΓΗΠΕΔΟ

ΟΜΑΔΑ 1

ΟΜΑΔΑ 2

ΑΓΩΝΑΣ

 

 

 

ΓΕΛ ΦΙΛΩΤΑ

———————–

———

 

Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Ι Ω Ν

Τ Ε Λ Ι Κ Ο Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΓΗΠΕΔΟ

ΟΜΑΔΑ 1

ΟΜΑΔΑ 2

ΑΓΩΝΑΣ

Τετάρτη , 13 Φεβρουαρίου 2013

10:00

ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΓΕΛ ΦΙΛΩΤΑ

2ο ΓΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Παρακαλούνται οι συνοδοί των ομάδων να προσκομίσουν στον αγωνιστικό χώρο τα εξής δικαιολογητικά:

 

1) Αθλητική μαθητική ταυτότητα (υπόδειγμα 1) η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου.

2) Ιατρική βεβαίωση η οποία συμπληρώνεται στην αθλητική μαθητική ταυτότητα ή επισυνάπτεται σε αυτή και πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει το εξάμηνο από την ημέρα του αγώνα. Δε θα γίνουν αποδεκτά τα Ατομικά Δελτία Υγείας των μαθητών – τριών ως Ιατρική βεβαίωση, γιατί σύμφωνα με την αρ. 58410/Γ4/14-6-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι απόρρητα έγγραφα μη ανακοινώσιμα. 

Εάν η Ιατρική Βεβαίωση συμπληρώνεται από τον ιατρό πάνω στη Μαθητική Ταυτότητα, θα πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει ημερομηνία εξέτασης του μαθητή-τριας ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής της Μαθητικής Ταυτότητας από το Διευθυντή του Σχολείου.

3) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας των μαθητών-τριων και των δύο πλευρών της, θεωρημένη από το Διευθυντή του σχολείου.

4) Φωτοτυπία του δελτίου ατομικών στοιχείων, κάθε μαθητή-τριας που αναγράφεται στην κατάσταση συμμετοχής, μόνο της πλευράς που αναφέρονται τα στοιχεία τους( η αρχική τους εγγραφή στο Σχολείο, το Σχολείο προέλευσης και τυχόν μετεγγραφές τους), θεωρημένη από το Διευθυντή του σχολείου.

5) Κατάσταση συμμετοχής του Σχολείου (Υπόδειγμα 3) με συμπληρωμένα τα ζητούμενα στοιχεία.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές Λυκείων γεννηθέντες το 1995,1996,1997,1998.

 

ΓΕΝΙΚΑ

1.  Την ομάδα κάθε σχολείου θα συνοδεύει ένας καθηγητής Φ.Α. ή καθηγητής άλλης ειδικότητας, οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται 30΄ λεπτά  πριν την έναρξη του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα βρίσκονται μόνο ο συνοδός καθηγητής – τρια και οι μαθητές. Η μετακίνηση και η συμπεριφορά αθλητών/τριών και φιλάθλων κατά τη διεξαγωγή των σχολικών αγώνων, είναι ευθύνη του εκάστοτε σχολείου και του συνοδού εκπαιδευτικού.