Πρόσκληση για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αμυνταίου

Ο Δήμος Αμυνταίου προτίθεται να συγκροτήσει Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 76 παρ. 1 του Ν.3852/2010.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης θα είναι όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες και μέσα από αυτή τη θεσμική καινοτομία θα επιδιωχθεί ο συνεχής διάλογος του Δήμου Αμυνταίου με την Κοινωνία των Πολιτών.

Όλοι οι φορείς εκφράζουν σημαντικά τμήματα της Κοινωνίας των Πολιτών και για το λόγο αυτό πρέπει να έχουν εκπροσώπηση στο νέο αυτοδιοικητικό θεσμό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Επειδή όμως ο αριθμός των μελών του οργάνου είναι περιορισμένος, ο νόμος ορίζει από 25 έως 50 μέλη και υπάρχει αδυναμία εκπροσώπησης του συνόλου των φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, οι φορείς καλούνται να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους αναλόγως με τον τομέα δραστηριοποίησής τους.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα εκλογής των εκπροσώπων των φορέων της τοπικής κοινωνίας έχει ως εξής:

Σωματεία Λαϊκών Αγορών, την Τρίτη 08–02-2011 και ώρα 11:00, στο γραφείο του Αντιδημάρχου Αμυνταίου κ. Κ. Μωϋσιάδη.

Σύλλογοι Γυναικών, την Τρίτη 08–02-2011 και ώρα 13:00, στο γραφείο του Αντιδημάρχου Αμυνταίου κ. Κ. Μωϋσιάδη.

Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων α΄θμιας και β΄θμιας εκπαίδευσης την Τρίτη 08–02-2011 και ώρα 17:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι, την Τετάρτη 09–02-2011 και ώρα 11:00, στο γραφείο του Αντιδημάρχου Αμυνταίου κ. Κ. Μωϋσιάδη.

Πολιτιστικοί Σύλλογοι, την Τετάρτη 09–02-2011 και ώρα 17:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Αθλητικοί Σύλλογοι, την Τετάρτη 09–02-2011 και ώρα 19:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Ταυτοχρόνως, οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο όργανο δημότες καλούνται να υποβάλλουν έως 10-02-2011 σχετική αίτηση στο Δήμο Αμυνταίου.

Η εκλογή των εκπροσώπων των τοπικών φορέων και των αναπληρωτών τους, θα πραγματοποιηθεί από τους Προέδρους και νόμιμους εκπροσώπους τους. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου να παραστεί στη διαδικασία, μπορεί να υπάρξει εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση