Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρεσπών

Ημ/νία Ανάρτησης: 24 Μαρτίου, 2011