Πρόσκληση από την Επιτροπή Αναδασμού αγροκτήματος της Τ.Κ. Σκοπιάς

Ημ/νία Ανάρτησης: 25 Μαΐου, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από την Επιτροπή Αναδασμού αγροκτήματος Σκοπιάς καλούνται οι κτηματίες της υπό αναδασμού περιοχής αγρ/τος Σκοπιάς, να λάβουν γνώση των διαγραμμάτων και πινάκων σχετικά με :

  1. Ανάρτηση διαγράμματος και πίνακα ιδιοκτητών Β’ Ανάρτησης Κτημ. καθεστώτος.
  2. Ανάρτηση Διαγράμματος Περιοχών.
  3. Ανάρτηση διαγράμματος Κατηγοριών.
  4. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Προνομιακή μεταχείριση τεμαχίων.

 

Ενημερώνουμε τους κτηματίες, ότι προς εξυπηρέτηση των διαδικασιών που συνοδεύουν την Β’ ανάρτηση του κτηματικού καθεστώτος, εκπρόσωπος του αναδόχου θα βρίσκεται στα γραφεία της κοινότητας τις εξής ημέρες και ώρες:

ΣΚΟΠΙΑ: Τρίτη 24/05 και 31/05, Τετάρτη 25/05 και 01/06 και Παρασκευή 27/05 και 03/06 (09.15 με 13.30).

για παροχή πληροφοριών και κατάθεση τυχόν αντιρρήσεων επί των αναρτημένων διαγραμμάτων και πινάκων σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς επί των αναδιανεμομένων γαιών, τη θέση, τα όρια, το εμβαδόν των αγροτεμαχίων και οποιαδήποτε εγγραφή αναφερόμενη στην έγγειο ιδιοκτησία τους.

Επίσης, καλούνται οι κτηματίες που δεν έχουν δηλώσει τις ιδιοκτησίες τους τόσο από τη Σκοπιά όσο και από τις  όμορες κοινότητες που έχουν αγροτέμαχια εντός του αγροκτήματος Σκοπιάς να το πράξουν το συντομότερο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και δικαιολογητικά.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Αναδασμού

ΑΓΑΠΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Τ.Κ Σκοπιάς, Φλώρινα,