Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχ. Έτος 2013-2014

Ημ/νία Ανάρτησης: 30 Ιανουαρίου, 2014

mathima-taxi

Από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας ανακοινώνεται ότι, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το αρ. πρ. 11547/Δ1/28-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ19-ΝΘΕ) έγγραφό του, με θέμα: «Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχ. Έτος 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60- Νηπιαγωγών , οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι : α) στους πίνακες διορισμών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40% ) ή/και β) στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60%)» προκειμένου να καλύψει κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών για το σχολ. Έτος 2013-2014, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από την Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 2 της Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 πιστώσεων
Προσκαλεί
τους υποψηφίους των εν λόγω κλάδων που είναι εγγεγραμμένοι
α) στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών της παρ. 2ββ’ του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004( ποσοστό πλήρωσης 40% επί των κενών οργανικών θέσεων ) ή/και
β) στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 [ποσοστό πλήρωσης 60% επί των κενών οργανικών θέσεων , σχετικές οι αριθμ. 2Π/2008 (ΦΕΚ 515/08.10.2008 ) και 3Π /2008 (ΦΕΚ 516/ 8.10.2008.) προκηρύξεις της Ανεξάρτητης Αρχής ]
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αίτηση συμπληρωμένη με τις περιοχές στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 29-01-2014 μέχρι 31-01-2014.
Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Φλώρινας τηλ.:2385054584 & 54586.

Ο Διευθυντής Π.Ε. Φλώρινας
Νώτας Παναγιώτης

TAGGED: Εκπαίδευση,