Πρόσκληση για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Καστοριάς θα ξεκινήσει την υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης στο νομό Φλώρινας διάρκειας 150 ωρών, από τον Φεβρουάριο του 2020, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».


Η χρηματοδότηση των ανωτέρω Προγραμμάτων Κατάρτισης θα γίνει σύμφωνα με την 8245/25-09-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΑΔΑ: Ω2Ι34653ΠΓ-ΔΝΦ), με Κωδικό ΟΠΣΑΑ : 0010933862.
Για τη δράση αυτή αναζητά προμηθευτές επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στα εξής: Χαρτικά-αναλώσιμα -είδη γραφείου , Καφέδες-ημιδιατροφή, συνεργεία καθαρισμού , προμηθευτές υλικών πρακτικής άσκησης ,προκειμένου να διοργανώσει εκπαιδεύσεις .
Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές ως τις 05 -02-2020.Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη του Κέντρου ¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨ .

Η Υπεύθυνη Κατάρτισης
ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση