Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση από την ΑΝ.ΦΛΩ. και το ΕΒΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με διακριτικό τίτλο (ΑΝΦΛΩ), ως φορέας υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ » του ΠΑΑ 2014-2020, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Φλώρινας,

Σας καλεί σε ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014-2020 ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ».

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 05-07-2018 και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Φλώρινας (2ος όροφος).

Για την ΑΝΦΛΩ                                               Για το ΕΒΕ Φλώρινας
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος                      Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Βοσκόπουλος                                   Σάββας Σαπαλίδης

Pin It

Αφήστε μια απάντηση