Πρόσκληση στα εγκαίνια του Πολυκαταστήματος του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αιγοπροβατοτροφίας Περιοχής Αμυνταίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 16 Δεκεμβρίου, 2022