Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ένταξης έργων στο Ε.Α.Π. της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Φεβρουαρίου, 2023

Η 1η συνεδρίαση την Tετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 8:30π.μ. με τηλεδιάσκεψη και θέματα:

1: Έγκριση ένταξης – απένταξης – τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 34η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

 

2: Έγκριση ένταξης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2021, μετά την 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461 0 52 620). 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας 

Αικατερίνη Δαδαμόγια

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..
TAGGED: Δυτική Μακεδονία,