Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πρόσκληση στην 3 η συνεδρίαση της Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 25 Ιουλίου, 2023

 Πρόσκληση στην 3 η συνεδρίαση της Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α)Τη με α.π. 30330/31-03-2023 (ΑΔΑ: ΡΔΑ546ΜΤΛΡ-ΘΔΩ) Απόφαση εκ νέου σύστασης Περιφερειακών/ Εδαφικών Επιτροπών ΔΑΜ Δυτικής Μακεδονίας & Πελοποννήσου–Μεγαλόπολης και αντικατάσταση της α.π. 19251/01.03.2023 Απόφασης του Διοικητή ΕΥΔΑΜ.

β) Τη με α.π. 76700/10-5-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί «Συγκρότησης Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Δυτικής Μακεδονίας».

γ) Τη με α.π. 81143/17-5-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί ορισμού υπαλλήλου για την γραμματειακή υποστήριξη της Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Δυτικής Μακεδονίας.

δ) Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Περιφερειακής/Εδαφικής Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας.

ε) Την υποχρέωση τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής εντός του Ιουλίου.

Κ Α Λ Ε Ι

Τα μέλη της Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Δυτικής Μακεδονίας σε δια ζώσης συνεδρίαση την Πέμπτη 27/07/2023 και ώρα 14:30 στο αμφιθέατρο του Κτιρίου Α΄ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Έγκριση Πρακτικού 2 ης συνεδρίασης.
  2. Παρουσίαση Θυλάκων Καινοτομίας Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.
  3. Παρουσίαση 2ου Θύλακα Καινοτομίας -Κόμβου Υδρογόνου στην Πτολεμαΐδα.
  4. Συζήτηση επί ένταξης έργων στα χρηματοδοτικά προγράμματα ΔΑΜ.
  5. Σύσταση Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας ΔΑΜ. 6. Διάφορα θέματα.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως το μέλος που τους αναπληροί σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Γεώργιος Κασαπίδης

TAGGED: Δυτική Μακεδονία,