Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ένταξης έργων στο Ε.Α.Π. της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 19 Οκτωβρίου, 2022

Η  συνεδρίαση της Επιτροπής Ένταξης έργων στο Ε.Α.Π θα πραγματοποιηθεί την Tρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00μ με τηλεδιάσκεψη και θέμα:

  1. Έγκριση Ένταξης – Απένταξης – Τροποποίησης Έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 33η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.).

Εισηγήτρια  : η Πρόεδρος της Επιτροπής Ένταξης έργων στο Ε.Α.Π. της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας  κ. Αικατερίνη Δαδαμόγια.

TAGGED: Δυτική Μακεδονία,