Προσλήψεις 191 ατόμων στο ΛΚΔΜ

Προσλήψεις 191 ατόμων στο ΛΚΔΜ


Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι το ΛΚΔΜ ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνο), συνολικά εκατόν ενενήντα ενός (191) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

Υποβολή Αιτήσεων από 02.01.2019 ημέρα Τετάρτη μέχρι και 11.01.2019 ημέρα Παρασκευή.

ΛΚΔΜ_SOX3_2018_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση