Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στον ΑΗΣ Αμυνταίου Φιλώτα

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στον ΑΗΣ Αμυνταίου Φιλώτα

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι η ΔΕΗ ΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Η υποβολή Αιτήσεων είναι από 22.10.2019 έως 31.10.2019

AHS-AMYNTAIOY-FILOTA-SOX2-2019

 

ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΟΧ ΔΕΗ-ΛΙΓΧΕΙΑ ΑΗΣ-ΥΗΣ ΑΣΠ-ΤΣΠ- ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ 4

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση