Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ03, ΠΕ04.02, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ09

Ημ/νία Ανάρτησης: 28 Απριλίου, 2014

mathima-taxi

Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ03, ΠΕ04.02, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ09

Την πρόσληψη 10 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ03, ΠΕ04.02, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ09 ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2013-2014 ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα η απόφαση του υπουργείου Παιδείας καθορίζει ότι προσλαμβάνονται 10 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ03, ΠΕ04.02, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ09 ως προσωρινούς αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για να καλύψουν διδακτικές ανάγκες των σχολείων των περιοχών πρόσληψης Β/θμιας Εκπ/σης, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.

Οι προσλαμβανόμενοι θα τοποθετηθούν με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2013-2014 , για το οποίο προσλαμβάνονται. Ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη οικεία Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης, η οποία ορίζεται από τη Δευτέρα 28 Απριλίου έως και την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014.

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Εκπαίδευση, Εργασία,